Upgrade: FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) – AIAG-VDA 1st Edition

Eerst volgende opleiding: donderdag 11 maart 2021
Zwijnaarde
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Het bleek reeds vele jaren een pijnpunt te zijn in de automobielsector: risicoanalyse in product- en procesdesign stuitte op de verschillende interpretatie volgens AIAG voor de Noord-Amerikaanse OEM’s (Original Equipment Manufacturer) en VDA voor de Duitse OEM’s. Vooral met de verschillende manieren om scores aan de risico’s toe te kennen, werd nogal eens geworsteld.
 

Vandaar dat een harmonisatieoefening opgestart werd in 2014/2015 waarbij grote spelers uit beide kampen (Ford, General Motors, FCA, Audi, Volkswagen, Daimler, …) op zoek zijn gegaan naar een uniforme aanpak. Gaandeweg is de werkgroep op allerlei opportuniteiten gestoten en werd het resultaat gepubliceerd in het najaar van 2019.
 

Wat betekent dit voor de automotive-constructeurs bij het beheren van bestaande en opstellen van nieuwe FMEA-studies? Er werd afgesproken dat alle bestaande FMEA-studies in hun huidige format behouden mogen blijven. Voor nieuw op te starten FMEA's werden de verwachtingen in deze FMEA AIAG-VDA 1st edition toegelicht.

Risicoanalyse op basis van FMEA is in de automotive industrie sedert decennia een niet te omzeilen begrip. Omwille van het streven naar uniformiteit en efficiëntie heeft AIAG in samenwerking met VDA in juni 2019 een gemeenschappelijke standaard gepubliceerd.
 

De ultieme doelstelling van een FMEA-studie blijft onveranderd:

 • Een kwalitatief beter en bedrijfszekerder product- en procesontwerp (reliability) 

 • Verbeterde maakbaarheid (produceability) met minder uitval en stilstand 

 • Vermindering van interne foutkosten

 • Een meer tevreden klant

Waarom deze opleiding?

Gedurende deze workshop leert u de grootste wijzigingen in deze nieuwe editie kennen:

 1. Het 7 stappenverhaal met daarin 3 hoofdblokken:

 

Systeemanalyse stelt zich 3 vragen (vernieuwde aanpak):

Stap 1: Hoe het zit met de afbakening van de FMEA-studie?

Stap 2: Hoe zit het met de opbouw/samenstelling van het product/proces (breakdown)?

Stap 3: Wat zijn de functies (verwachtingen) van de delen/stappen van het product/proces?

Failure Analysis & Risk Mitigation bestaat eveneens uit 3 stappen die vertrouwd overkomen voor zij die de huidige FMEA-aanpak (4th Edition) kennen:

Stap 4: Welke zijn de faalmodes, bijhorende effecten en oorzaken van de faalmodes?

Stap 5: Evalueren van Severity, Occurrence en Detection (S-O-D) van elke faalmodus

Stap 6: Op basis van stap 5 worden acties naar voor geschoven ter beheersing van de risico’s

De vaststelling op vandaag is dat het beheer van de geformuleerde acties meer structuur kan gebruiken. De vernieuwde FMEA zal vragen naar onderstaande elementen:
 

Dit is anders!

Risk Communication: Stap 7 vraagt zich af hoe de onderzochte en eventueel behandelde risico’s gedocumenteerd en gecommuniceerd werden. Dit is nieuw!
 

 1. Focus op Cost of Quality (COQ)

De link wordt gelegd tussen COQ en FMEA. U heeft FMEA nodig om ervoor te zorgen dat de COQ / COPQ-verbeteringsdoelen worden behaald. Niet aanvaardbare verlaging van de kosten van slechte kwaliteit (COPQ) betekent dat de FMEA niet effectief was! Dit is nieuw!

 

 1. De FMEA-MSR (Monitoring & System Response) is een aanvulling op de Design-FMEA

Dit is een extra risicoanalyse bovenop de design-FMEA. De link wordt gelegd tussen de productrisico’s en Functional Safety (ISO 26262). Welke alarmsystemen bestaan er in uw design om met faalmodes om te gaan? Dit betreft de integratie van mechanische onderdelen, elektronica en software. Dit is nieuw!

 

 1. De Proces-FMEA scoretabellen zijn aangepast

De ERNST-tabellen bevatten kolommen om de impact van een effect op 'uw eigen bedrijf',  'uw directe klant' en de 'eindgebruiker' te beoordelen.

Er wordt afgestapt van 'met (9) of zonder (10) waarschuwing'-beoordelingen.

De 10-score betreft nu veiligheid, terwijl de 9 gaat over wet- en regelgeving. Dit is anders!
 

De KANS-tabellen zijn niet langer louter gelinkt aan hoog-volume processen.

Voor de preventieve controles wordt onderscheid gemaakt tussen gedragsmatige, technische en best practice-controles. Dit is anders!
 

De DETECTIE-tabellen bevatten nu extra kolommen met de naam 'Detection Method Maturity' en 'Opportunity for Detection' om het ervaringsniveau aan te geven dat de organisatie heeft met deze detectiemethode. Dit is anders!

  

 1. ACTION PRIORITY tabellen bepalen of er maatregelen moeten komen of niet

Waar voorheen de RPN-score en de 3 paden van FORD geëvalueerd werden om al dan niet over te gaan tot acties, worden nu AP-tabellen geïntroduceerd.


Deze AP-tabel laat minder interpretatie over omtrent het al dan niet nemen van actie.


Dit is nieuw!

De vernieuwde methodiek zal afgetoetst worden tov de 3 verschillende FMEA-soorten:

 • Design FMEA (ontwikkeling van nieuwe producten)

 • FMEA-MSR (Monitoring System & Response: alarmsystemen aangaande functionele veiligheid)

 • Proces FMEA (ontwerpen van nieuwe processen)

Voor wie

Deze opleiding richt zich tot:

 • Kwaliteitsmanagers en – verantwoordelijken die de conformiteit met de automotive-eisen op vlak van risicoanalyse dienen te bewaken en ondersteunen

 • Projectleiders en leden van teams belast met het ontwerp of de ontwerpwijziging van een product of proces

upgrade FMEA

Inhoud

 • Achtergrond van de nieuwe editie AIAG-VDA FMEA
 • Overzicht van de grootste wijzigingen
 • Inzoomen op Design-FMEA
 • Inzoomen op FMEA-MSR
 • Inzoomen op Proces-FMEA
 • Wat met de invalshoek Cost Of Quality?
 • Transitieperiode voor de Automotive

Docenten

Patrick Canoot
Patrick Canoot

Patrick is Industrieel Ingenieur en werkte jarenlang bij Volvo Cars waar hij o.a. in de functies van Maintenance Engineer, Supervisor Onderhoud en Supervisor Productie betrokken was bij diverse toepassingen van onderhouds- en kwaliteitstechnieken en bij TPM. De laatste jaren was Patrick als gecertificeerd 6Sigma Black Belt ingeschakeld bij het systematisch aanpakken van chronische proces- en productproblemen. Op vandaag is Patrick binnen Amelior Senior Consultant in het domein Kwaliteit en maakt hij er een uitdaging van om op zeer pragmatische wijze cursisten in de loop van opleidingstrajecten tot effectieve procesverbetering te brengen.

LinkedIn profiel bekijken
Dirk De Paepe
Dirk De Paepe

Dirk is Master in Militaire- en Luchtvaartwetenschappen met een jarenlange internationale ervaring in de operationele processen van luchtvaart-, ruimtevaart- en defensiebedrijven. Hij is in zijn loopbaan ook actief betrokken bij het implementeren, onderhouden en auditeren van managementsystemen in diverse sectoren. Hierbij hanteert hij steeds een pragmatische aanpak met aandacht voor de grootst mogelijke toegevoegde waarde voor het betrokken bedrijf.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 840 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 715 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 630 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: donderdag 11 maart 2021
Gaat door van 09:00 tot 17:00

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

LAPTOP MET EXCEL

Omwille van de oefeningen is het aanbevolen een eigen laptop met daarop een recente Excel-versie mee te brengen naar de training.