Verzuimgesprekken voeren

Creëer een veilig klimaat rond het aanwezigheidsbeleid in uw organisatie

Waarom dit thema?

Het aantal langdurige zieken stijgt jammer genoeg jaar na jaar. Dit heeft een grote impact op de organisatie aangezien ziekteverzuim heel wat kosten met zich meebrengt en ook zorgt voor extra activiteiten binnen een afdeling. Het is dus uitermate belangrijk om een 'veilig' klimaat te schappen rond een aanwezigheidsbeleid voor de betrokkenheid van iedereen. 

Sinds 1 december 2016 is er een nieuw KB over de re-integratie van langdurig zieke werknemers van kracht. Als organisatie bent u nu o.a. verplicht om een re-integratieplan uit te werken. Hierbij is het van belang kennis te hebben over de mogelijke factoren die de kansen op re-integratie beïnvloeden en kunnen bevorderen. Het voeren van verzuimgesprekken kan hierbij alvast een belangrijke plaats innemen.

Een goed en toegankelijk verzuimbeleid verhoogt trouwens de motivatie en de betrokkenheid van de medewerkers.

Waarom deze opleiding?

Gedurende deze bedrijfsinterne training krijgt u inzicht in het thema en in de methodische en gesprekstechnische aspecten met de bedoeling deze technieken efficiënt te beheersen tijdens het voeren van verzuimgesprekken. 

Onder begeleiding van onze consultant gaat u aan de slag met uw eigen praktijkcase. 

U krijgt onmiddellijk tips & tricks mee die u de volgende dag al kan implementeren binnen uw organisatie.

Voor wie

  • Leidinggevenden die verzuimgesprekken moeten voeren en verzuim wensen bespreekbaar te maken
  • HR-medewerkers die hun basiskennis wensen te versterken rond verzuimbeleid
  • Verantwoordelijken in een andere hoedanigheid die baat hebben bij deze training

Inhoud

Tijdens de training worden onderstaande onderwerpen behandeld:

Verzuimgesprekken - programma

Na de opleiding

  • Ziet u in dat het voeren van verzuimgesprekken zich situeert binnen de context van een aanwezigheidsbeleid.
  • Kent u het onderscheid tussen wit, grijs en zwart verzuim. 
  • Heeft u inzicht verworven in mogelijke oorzaken van verzuim. 
  • Ziet u het belang in van een verzuim- en reïntegratiedrempel en weet u hoe u deze positief kan beïnvloeden. 
  • Kan u op een professionele manier verzuimgesprekken voeren. 
  • Kent u uw eigen persoonlijke sterktes en aandachtspunten m.b.t. het voeren van verzuimgesprekken.

Docenten

Kathleen De Rycke
Kathleen De Rycke

Kathleen was voorheen wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent en zelfstandig consultant HRM & coach van individuen en teams. Sedert 2010 is zij werkzaam als Senior Consultant ‘People Management’ bij Amelior.
Kathleen bouwde op vlak van HRM en Psycho-sociaal welzijn een ruime expertise op tijdens haar voorbije werkervaringen. Gezondheidszorg, universitaire en algemene ziekenhuizen, openbare besturen, pharmaceutische industrie ... zijn sectoren waar Kathleen heel wat ervaring opdeed inzake HRM, stressmanagement, teamontwikkeling, communicatie, motivatie, leiding geven, change management …

LinkedIn profiel bekijken

Aanverwante opleidingen

Basisvaardigheden voor de leidinggevende

Meer info en inschrijvingen

HRM praktijkgerichte basisopleiding

Meer info en inschrijvingen

Competentiegerichte selectiegesprekken voeren

Meer info en inschrijvingen

Competentiegerichte functioneringsgesprekken voeren

Meer info en inschrijvingen