ESDS fiches lezen en begrijpen & REACH

Vormvereisten van de SDS en blootstellingsscenario´s
Eerst volgende opleiding: dinsdag 30 maart 2021
Antwerpen
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Producenten en importeurs van gevaarlijke stoffen zijn verplicht een veiligheidsinformatieblad of VIB (ook wel Safety Data Sheet genoemd of kortweg SDS) mee te leveren. Deze SDS geeft alle informatie over het chemisch product en de maatregelen die nodig zijn om veilig met het product om te gaan: identificatie (gevaren, samenstelling, ...), eerstehulp maatregelen, brandbestrijdingsmaatregelen, voorschriften m.b.t. opslag, maatregelen bij het accidenteel vrijkomen, fysische en chemische eigenschappen, toxicologische en ecologische informatie, ...

Met de komst van REACH en CLP zijn er nieuwe regels omtrent de structuur en inhoud van SDS'en, waardoor de inhoud van een (nieuwe) extended SDS beduidend kan afwijken t.o.v. vroeger. Zo zullen o.m. de voorwaarden voor een veilig gebruik opgesplitst worden per (type van) gebruik en afgeleid zijn op basis van zogenaamde blootstellingsscenario's.

Onder de REACH-verordening worden de veiligheidsinformatiebladen nog belangrijker dan in de oude reglementering. SDS is het belangrijkste communicatiemiddel in de volledige waardeketen.

Waarom deze opleiding?

U krijg inzicht in  de vormvereisten en de nieuwe structuur van de SDS, met bijzondere aandacht voor de blootstellingsscenario's die deel uitmaken van een zogenaamd extended SDS.

U leert o.a. door een REACH-basisinleiding hoe een (extended) SDS te lezen, te begrijpen en te interpreteren zodat u alle risico's van gevaarlijke stoffen op een juiste manier kan inschatten en weet hoe u een stof veilig kan gebruiken. Daarnaast wordt ook ingegaan op de specifieke wettelijke verplichtingen die verband houden met het gebruik van een stof en het ontvangen een SDS.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop een officieel attest van bijscholing.

Voor wie

Deze opleiding richt zich naar werknemers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen en/of er gebruik van maken (milieucoördinatoren, preventieadviseurs,  veiligheidsverantwoordelijken, hiërarchische lijn).
 

Deze training is een basisopleiding, bijgevolg is voorkennis van eSDS niet vereist. Een basiskennis van CLP is een pluspunt (deze kennis kan u hier opdoen: Basisopleiding CLP

Esds lezen en begrijpen

Inhoud

SDS lezen progr 12

Docenten

Frederik Verdonck
Dr. Frederik Verdonck

Frederik is Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen, milieutechnologie. Zijn 20 jaar ervaring omvat de implementatie en toepassing van statistische analyses en modellering in de milieu en humane gezondheid, blootstelling- en risicoanalyse in het kader van de EU-wetgevingen, REACH en BPR. Sinds 2009 is hij actief als Data Science Project Manager bij ARCHE Consulting, gespecialiseerd in sterk wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening rond chemische risicoanalyse.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 715 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 610 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 535 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: dinsdag 30 maart 2021
Gaat door van 09:00 tot 17:00

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

  • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
  • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
  • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

Situering van de opleiding ESDS lezen en begrijpen in het opleidingstraject gevaarlijke stoffen

Traject DG -SDS lezen

Vervolgopleidingen binnen het opleidingstraject gevaarlijke stoffen

SDS fiches opstellen

Meer info en inschrijvingen

Blootstellingssenario´s opstellen voor e-SDS & REACH

Meer info en inschrijvingen