SDS fiches opstellen

Inzicht in de opbouw van de 16 secties
Eerst volgende opleiding: dinsdag 04 mei 2021
Antwerpen
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Producenten en importeurs van gevaarlijke stoffen zijn verplicht een veiligheidsinformatieblad (safety datasheet of kortweg SDS) mee te leveren. Deze SDS geeft alle informatie over het chemisch product en de maatregelen die nodig zijn om veilig met het product om te gaan: identificatie (gevaren, samenstelling, …), eerstehulp maatregelen, brandbestrijdingsmaatregelen, voorschriften m.b.t. opslag, maatregelen bij het accidenteel vrijkomen, fysische en chemische eigenschappen, toxicologische en ecologische informatie, …

Met de komst van REACH en CLP zijn er nieuwe regels omtrent de structuur en inhoud van SDS'en, waardoor de inhoud van een (nieuwe) extended SDS beduidend kan afwijken t.o.v. vroeger. Zo zullen o.m. de voorwaarden voor een veilig gebruik opgesplitst worden per (type van) gebruik en afgeleid zijn op basis van zogenaamde blootstellingsscenario's. 

Onder de REACH-verordening worden de veiligheidsinformatiebladen nog belangrijker dan in de oude reglementering. SDS wordt het belangrijkste communicatiemiddel in de volledige waardeketen.

Waarom deze opleiding?

U leert hoe een SDS (van een mengsel) op te stellen uitgaande van de bestaande SDS'en van de diverse componenten.

U krijgt inzicht in de verschillende secties waaruit de SDS is opgebouwd en de noodzakelijke informatie die per sectie moet opgenomen zijn volgens de wettelijke vereisten.

Verder worden tools besproken die helpen om de SDS op te stellen. Ook praktische zaken (vb.: Wat bij repacking?) worden allemaal toegelicht.

Let wel : tijdens deze workshop wordt niet ingegaan op het opstellen van de blootstellingsscenario's.
Wenst u meer te weten over het interpreteren van de bijlages met de blootstellingsscenario's, dan verwijzen we hiervoor graag naar de opleiding De nieuwe extended safety data sheets lezen en begrijpen. Indien u meer inzicht wil krijgen in het opstellen van de blootstellingsscenario´s zelf, dan verwijzen we graag naar de opleiding Blootstellingsscenario´s opstellen voor Extended Safety Data Sheets.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop een officieel attest van bijscholing.

Voor wie

Deze workshop richt zich specifiek naar wie zelf een SDS wil leren opstellen en inzicht wil krijgen in de opbouw van de 16 secties van de SDS.

sds opstellen

Inhoud

SDS opstellen prog 12

Na de opleiding

Na deze opleiding kan u met kennis van zaken een SDS (van een mengsel) opstellen.

Prijs

€ 715 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 610 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 535 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: dinsdag 04 mei 2021
Gaat door van 09:30 tot 17:30

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

  • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
  • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
  • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

Situering van de opleiding SDS opstellen in het opleidingstraject gevaarlijke stoffen

Traject DG - SDS Opstellen

Vervolgopleiding binnen het opleidingstraject gevaarlijke stoffen

Blootstellingssenario´s opstellen voor e-SDS & REACH

Meer info en inschrijvingen