Interne auditor voedselveiligheid en HACCP

Specifieke audit-technieken eigen aan de voedingssector onder de knie krijgen
Eerst volgende opleiding: 2 sessies vanaf maandag 14 juni 2021
Antwerpen
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Om te voldoen aan de eisen van de normen over voedselveiligheid (BRC, IFS, ISO 22000), moet uw bedrijf op geregelde tijdstippen doorgelicht worden om de goede werking van uw voedselveiligheidsmanagementsysteem na te gaan. Ook de wetgeving inzake levensmiddelenhygiëne vraagt een regelmatige verificatie van uw HACCP-systeem..

Het uitvoeren van een audit op voedselveiligheid is verschillend van een normale audit op kwaliteit: vooreerst moet de auditor een goede kennis van de sector bezitten, daarnaast ook voldoende kennis van de norm, evenals van audits en audittechnieken. Tenslotte zijn er ook specifieke auditpistes eigen aan voedselveiligheid: hoe moet bv. een CCP geauditeerd worden.

Bovendien is de interne audit niet alleen een noodzakelijk kwaad: het is één van de krachtigste instrumenten voor de juiste toepassing en borging van de voedselveiligheid

Waarom deze opleiding?

U krijgt de basiskennis  voor het uitvoeren van audits en het toepassen van audittechnieken. Tevens wordt stilgestaan bij het auditeren van kritische controlepunten (CCP's), goede hygiënepraktijken, traceerbaarheid, … 

Deze opleiding is doorweven met tips & tricks en laat talrijke voorbeelden op u los.

De opleiding biedt een uitstekende basis voor het uitvoeren van audits in het eigen bedrijf en tevens voor het organiseren en uitvoeren van audits bij uw leveranciers.

In deze opleiding worden de verschillende normen en wetten over voedselveiligheid en HACCP kort overlopen. Een minimale voorkennis over het onderwerp HACCP is dus gewenst.

Voor wie

Managers en kwaliteitsverantwoordelijken uit de voedingssector en andere gerelateerde sectoren (verpakking, ingrediënten, dierenvoeding, diensten, …) die in het kader van hun functie regelmatig audits moeten uitvoeren en die zich willen vervolmaken in het onderwerp.

Een voorkennis van HACCP is vereist en kan u opdoen in de basisworkshop HACCP-inleiding. Gedurende de inleidende sessie van de auditoropleiding wordt er weliswaar nog een kernachtige samenvatting gegeven van de verschillende normen en wetten inzake voedselveiligheid.

Persoonlijke begeleiding: na de opleiding kan u aan de slag als auditor. U maakt van uw eerste ervaring meteen een succes als u zich laat begeleiden door uw docent aan een voordelig tarief. Die zal zich graag een halve dag vrijmaken om u bij te staan bij uw audit.

Auditor HACCP

Inhoud

HACCP auditor Prog 12

Na de opleiding

Na het volgen van deze workshop bent u in staat om:

  • HACCP, BRC en andere certificatieschema’s te auditeren om te zien of ze beantwoorden aan de eisen van de betreffende norm of wet, of de voedselveiligheid gegarandeerd is en of er gehandeld wordt volgens de opgestelde regels door geïnformeerd personeel
  • audits voor te bereiden, uit te voeren en uw bevindingen te rapporteren op een bewuste, accurate en gestructureerde manier

Docenten

Eveline Notebaert
Eveline Notebaert

Eveline is Bio-Ingenieur in de Scheikunde en werkte als kwaliteitsverantwoordelijke en productontwikkelaar in diverse voedingsbedrijven. Tijdens deze periode werd duidelijk dat de toegewezen voedselveiligheidsprojecten haar ding waren, waardoor ze de microbe voor voedselveiligheid te pakken kreeg. Door deze jarenlange ervaring als kwaliteitsmanager en door het regelmatig volgen van bijscholingen m.b.t. voedselveiligheid, wettelijkheid en kwaliteit weet Eveline van aanpakken bij al uw projecten. Zij heeft volledige voedselveiligheidsmanagementsystemen opgebouwd vanaf het prille begin en weet vanuit haar praktische ervaring hoe een dergelijke systemen draaiende te houden en het personeel hierin te betrekken en te motiveren. Het opstellen van een HACCP-plan was één van de eerste projecten waarmee Eveline aan de slag is gegaan. In haar jarenlange professionele loopbaan heeft ze ondertussen vele HACCP-plannen opgesteld, in diverse takken van de voedingsindustrie, evenals in aanverwante sectoren.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 1290 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 1095 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 970 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: 2 sessies vanaf maandag 14 juni 2021 Bekijk alle data
  • maandag 14 juni 2021 - 09:00 - 17:00
  • maandag 21 juni 2021 - 09:00 - 17:00
Wanneer: 2 sessies vanaf donderdag 14 oktober 2021 Bekijk alle data
  • donderdag 14 oktober 2021 - 09:00 - 17:00
  • donderdag 21 oktober 2021 - 09:00 - 17:00

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

  • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
  • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
  • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

HACCP-inleiding

Meer info en inschrijvingen

ISO 22000: Voedselveiligheid

Meer info en inschrijvingen

Food Defense

Meer info en inschrijvingen