ISO 22000: Voedselveiligheid

ISO 22000 en het landschap van wetten en normen over voedselveiligheid
Eerst volgende opleiding: donderdag 29 oktober 2020
Sint-Niklaas
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Veel bedrijven uit de voedingssector worden door hun klanten overspoeld met eisen in verband met ISO, dan weer BRC, IFS, EFSIS, …. Elke klant heeft zo zijn specifieke vereisten, waaraan het bedrijf moet voldoen. Hoe kunnen we een rode draad vinden in dit kluwen van normeringen?

 

Als gevolg van deze reglementeringen werden algemene regels vastgelegd in de ISO 22000:2018. Deze wordt dan ook verder toegelicht en vergeleken met de andere normen.

In de Europese Unie is elk bedrijf dat levensmiddelen vervaardigt, wettelijk verplicht een HACCP-plan op te stellen en te implementeren. Een andere wettelijke verplichting met betrekking tot productaansprakelijkheid ligt de bewijslast van onschuld bij de producent. Als gevolg van deze reglementeringen zijn initiatieven genomen om algemene regels vast te stellen voor een HACCP-plan. Op basis van de grootdistributie zijn de meeste voedingsnormen ontstaan (BRC, IFS, …). Op die manier gaan de vereisten van de grootste klanten nu heel wat verder dan wat de wetgeving vereist.

In dit verhaal had ISO (International Organization for Standardization) tot nu toe geen grote rol gespeeld. Met de komst van de ISO 22000 (Voedselveiligheid managementsysteem) werden de principes van ISO 9001 op HACCP toepast. Ondertussen kiezen meer en meer voedingsbedrijven, maar ook bedrijven uit gerelateerde sectoren, voor certificatie volgens ISO 22000, al dan niet gecombineerd met certificatie voor andere normen.

Waarom deze opleiding?

U krijgt inzicht in :

  • ISO 22000 en het landschap van wetten en normen over voedselveiligheid
  • de interpretatie van ISO 22000
  • welke zaken eventueel dienen aangepast te worden in uw bestaand kwaliteitssysteem 
  • het auditprocotol van ISO 22000:2018.

Voor wie

We richten ons met deze workshop tot bedrijfsleiders, productie- en kwaliteitsverantwoordelijken van ondernemingen uit de levensmiddelenindustrie of van andere organisaties gelinkt met de voedingsindustrie (verpakkingen, ingrediënten, transport, dierenvoeding, diensten, ...).

Voor deelname aan deze workshop is geen voorkennis van kwaliteitssystemen vereist.

ISO 22 000

Inhoud

ISO 22000- Prg 12

Docenten

Eveline Notebaert
Eveline Notebaert

Eveline is Bio-Ingenieur in de Scheikunde en werkte als kwaliteitsverantwoordelijke en productontwikkelaar in diverse voedingsbedrijven. Tijdens deze periode werd duidelijk dat de toegewezen voedselveiligheidsprojecten haar ding waren, waardoor ze de microbe voor voedselveiligheid te pakken kreeg. Door deze jarenlange ervaring als kwaliteitsmanager en door het regelmatig volgen van bijscholingen m.b.t. voedselveiligheid, wettelijkheid en kwaliteit weet Eveline van aanpakken bij al uw projecten. Zij heeft volledige voedselveiligheidsmanagementsystemen opgebouwd vanaf het prille begin en weet vanuit haar praktische ervaring hoe een dergelijke systemen draaiende te houden en het personeel hierin te betrekken en te motiveren. Het opstellen van een HACCP-plan was één van de eerste projecten waarmee Eveline aan de slag is gegaan. In haar jarenlange professionele loopbaan heeft ze ondertussen vele HACCP-plannen opgesteld, in diverse takken van de voedingsindustrie, evenals in aanverwante sectoren.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 840 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 715 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 630 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Meer info nodig?

Waar & wanneer

Wanneer: donderdag 29 oktober 2020
Gaat door van 09:00 tot 17:00

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data