HACCP-inleiding

HACCP in de praktijk
Eerst volgende opleiding: maandag 07 juni 2021
Antwerpen
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Dit is een gestructureerde benadering die de veiligheid van levensmiddelen voor de eindverbruiker beheerst.

HACCP heeft als voornaamste doel het voorkomen van alle potentiële gevaren in een levensmiddel, zodat er geen risico’s ontstaan voor de volksgezondheid. Vanuit de Europese Verordening Nr. 178/2002 en het Belgische KB van 14 november 2003 wordt elk Belgisch bedrijf verplicht om de HACCP-principes toe te passen.

Een HACCP-plan bestaat uit:

  • een beschrijving en beoordeling van alle potentiële gevaren van het levensmiddel en dit in alle stadia van het proces, startend bij de gebruikte grondstoffen tot het uiteindelijke verbruik door de gebruiker;
  • de identificatie van de kritieke controlepunten (CCP's), bepaald na uitvoering van de HACCP-risicoanalyse;
  • het vaststellen en uitwerken van maatregelen waardoor deze CCP's doeltreffend kunnen beheerst worden.

De voedingsindustrie past deze HACCP-principes al geruime tijd toe.

Waarom deze opleiding?

U krijgt u de kennis en de hulpmiddelen die nodig zijn voor het opstellen, uitwerken en beheren van de HACCP-plannen.

Praktijkgerichte opleiding met veel handige tips en trics om uw HACCP-plannen vlot te kunnen uitwerken

Elk theoretisch inzicht wordt onmiddellijk gestaafd met een communicatieve oefening, een groepsopdracht, een simulatie, ….

Voor wie

We richten ons met deze workshop tot bedrijfsleiders, productie- en kwaliteitsverantwoordelijken van ondernemingen uit de levensmiddelenindustrie of van andere organisaties die met HACCP willen of moeten werken. Ook medewerkers waarvoor deze materie helemaal nieuw is, zijn welkom.

Voor deelname aan deze workshop is geen voorkennis van HACCP of kwaliteitssystemen vereist.

HACCP norm

Inhoud

HACCP basis -progr12

Na de opleiding

Wie op vandaag nog vragen heeft over HACCP, weet na het volgen van deze workshop wel beter.

Ongeacht het feit dat het opstellen, uitwerken en beheren van HACCP-plannen een wettelijke verplichting is, zal elke deelnemer overtuigd geraken van het nut van dergelijk systeem en van de toegevoegde waarde, die zal leiden tot een beter beheerst proces.

 

Docenten

Eveline Notebaert
Eveline Notebaert

Eveline is Bio-Ingenieur in de Scheikunde en werkte als kwaliteitsverantwoordelijke en productontwikkelaar in diverse voedingsbedrijven. Tijdens deze periode werd duidelijk dat de toegewezen voedselveiligheidsprojecten haar ding waren, waardoor ze de microbe voor voedselveiligheid te pakken kreeg. Door deze jarenlange ervaring als kwaliteitsmanager en door het regelmatig volgen van bijscholingen m.b.t. voedselveiligheid, wettelijkheid en kwaliteit weet Eveline van aanpakken bij al uw projecten. Zij heeft volledige voedselveiligheidsmanagementsystemen opgebouwd vanaf het prille begin en weet vanuit haar praktische ervaring hoe een dergelijke systemen draaiende te houden en het personeel hierin te betrekken en te motiveren. Het opstellen van een HACCP-plan was één van de eerste projecten waarmee Eveline aan de slag is gegaan. In haar jarenlange professionele loopbaan heeft ze ondertussen vele HACCP-plannen opgesteld, in diverse takken van de voedingsindustrie, evenals in aanverwante sectoren.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 835 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 710 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 625 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: maandag 07 juni 2021
Gaat door van 09:00 tot 17:00
Wanneer: donderdag 16 september 2021
Gaat door van 09:00 tot 17:00

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

  • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
  • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
  • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

Interne auditor voedselveiligheid en HACCP

Meer info en inschrijvingen