Leren modelleren in BPMN 2.0

In kaart brengen van processen via BPMN 2.0
Eerst volgende opleiding: 2 sessies vanaf maandag 17 mei 2021
Aalst
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Bedrijfsprocessen in kaart brengen is de start om een beter inzicht te krijgen in het verloop ervan en vormt de basis voor verbetering, met of zonder informatisering. Het gebruik van een correcte methodologie om processen te modelleren / te beschrijven is dan ook aan te raden en legt bovendien de brug tussen het management en de informatici.

BPMN (Business Process Modelling Notation) biedt een standaardisatie voor de wijze waarop processen in kaart gebracht worden. Dit op een voor de business verstaanbare wijze, maar waarbij het gebruik voor verdere informatisering doeleinden door IT vergemakkelijkt wordt.

Waarom deze opleiding?

Verkrijg een gestructureerd overzicht van de wijze waarop processen gemodelleerd worden.

Leer bedrijfsprocessen modelleren in BPMN zodat u beter inzicht krijgt in het verloop ervan.

Docenten met jarenlange ervaring binnen dit thema

Praktijkgerichte opleiding waarbij cases, voorbeelden worden gebruikt die worden aangehaald door de cursisten

Door het spreiden van de lesdagen in tijd heeft u de mogelijkheid om het geleerde om te zetten in de praktijk en feedback te krijgen op de inspanningen en resultaten van de voorbije periode

Voor wie

Iedereen die als opdracht heeft om de processen van hun organisatie te documenteren of modelleren, te analyseren en te verbeteren.

 • Procesfacilitatoren
 • Proceseigenaars
 • Business analisten
 • Functionele analisten
 • Projectmanagers

Inhoud

Het doel van deze training is om processen vanuit het perspectief van de 'business' te documenteren als basis voor analyse en verbetering en niet om de processen vanuit IT perspectief te modelleren als voorbereiding op 'execution' of uitvoering. Daarnaast wordt er vooral gefocust op het modelleren van administratieve bedrijfsprocessen (met informatiestromen). Minder op het modelleren van logistieke processen.

Dag 1

 • Begripsvorming rond processen: input, output, beheersing, middelen, verschil tussen proces, procedure en project, ...
 • Begripsvorming rond modelleren: betekenis van objecten en pijlen
 • Modelleren in BPMN: de symbolen, de regels
 • Oefeningen op de descriptieve symbolenset uit BPMN
 • Gevalstudie 1: bepalen van het doel van het modelleren, opstellen van schildpaddiagram, opstellen van BPMN diagram & nabespreking
 • Opdracht: uitwerken van een concreet proces uit de eigen organisatie in BPMN

Dag 2

 • Toelichting door de deelnemers van de uitgewerkte opdracht: uitwerken van een proces in BPMN
 • Verzamelen van nodige informatie om een proces te modelleren
 • Stappenplan: hoe een proces documenteren?
 • Oefeningen op de analytische symbolenset uit BPMN
 • Gevalstudie 2: bepalen van het doel van het modelleren, opstellen van schildpaddiagram, opstellen van BPMN diagram & nabespreking
 • Bespreking van enkele werkstroompatronen
 • Evoluties in BPMN

Na de opleiding

 • Heeft u inzicht in de basisprincipes van het modelleren van bedrijfsprocessen. 
 • Bepaalt u de context van een bedrijfsproces. 
 • Modelleert u een bedrijfsproces conform BPMN.
 • Kan u a.d.h.v. relevante informatie een BPMN schema opstellen.
 • Heeft u inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van BPMN.
 • Heeft u inzicht in de evoluties en tendensen m.b.t. BPMN.

Docenten

Francis Manas
Francis Mañas

Francis is van opleiding Burgerlijk Ingenieur. Naast een Master of Business Administration (KUL) volgde hij nog tal van andere cursussen, onder meer aan de Vlerick Leuven Gent Management School, de RUG en Amelior. Als Senior Managementconsultant bij Amelior is hij heel sterk begaan met het verbeteren van de werking van organisaties waarbij strategie, (sleutel)processen, indicatoren en kennismanagement centraal staan. Daarnaast begeleidde hij oa. diverse overheidsorganisaties bij een CAF zelfevaluatie.

LinkedIn profiel bekijken
Jan Libbrecht
ir. Jan Libbrecht

Jan is Burgerlijk Ingenieur Elektro-Mechanica en heeft gedurende 15 jaar diverse operationele en management functies bekleed in de chemische, farmaceutische en voedingssector. Naast zijn ervaring met TQM en ISO9001 is hij reeds sinds 1998 actief betrokken in de implementatie van zowel Lean als Six Sigma in diverse sectoren. Enerzijds als operationeel Master Black Belt bij zowel Johnson&Johnson als Bombardier Transportation en anderzijds als senior consultant heeft hij internationaal een ontelbaar Master Black Belts, Black Belts en Green Belts opgeleid en succesvol begeleid tot certificatie. Daarnaast heeft hij ook zelf talloze Lean en Six Sigma projecten succesvol gerealiseerd. Door zijn professionele ervaring in verschillende sectoren in zowel productie (incl. onderhoud, kwaliteitsdienst, engineering, logistiek) als administratie (aankoop, financiën, personeelsdienst, customer service, legal,...) en de dienstverlenende sector (banken, gezondheidszorg, callcenters telecom,…) kan hij moeiteloos de technieken en principes van procesmanagement, statistiek, Lean en Six Sigma doorvertalen naar de zeer diverse mogelijke verbeteringsopportuniteiten. Sinds 2007 is Jan senior consultant bij Amelior. Hij deelt zijn rijke ervaring graag met u.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 1295 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 1100 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 970 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: 2 sessies vanaf maandag 17 mei 2021 Bekijk alle data
 • maandag 17 mei 2021 - 09:00 - 17:00
 • maandag 31 mei 2021 - 09:00 - 17:00

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

Aanverwante opleidingen

Business Process Management (BPM)

Meer info en inschrijvingen

Certified Business Process Manager (CBPM)

Meer info en inschrijvingen

Key Performance Indicators (KPI) van uw processen

Meer info en inschrijvingen