Statistiek voor laboratoriummedewerkers

Kennis van statistiek is onontbeerlijk voor het berekenen, verwerken en interpreteren van meetgegevens
Eerst volgende opleiding: 3 sessies vanaf dinsdag 25 mei 2021
Sint-Niklaas
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

In elk laboratorium wordt er dagdagelijks gewerkt met meetresultaten die gebruikt worden om beslissingen mee te nemen. In deze beschikbare data zit vaak echter veel meer informatie dan er in realiteit wordt gebruikt. In de statistiek zijn er zeer veel praktische technieken ter beschikking om meer te gaan doen met deze beschikbare data, met als gevolg een beter begrip van de data, diepere inzichten, betere beslissingen, betere analysemethodes en minder variabiliteit in de meetresultaten. Tevens bestaan er voor laboratoria en testmethodes diverse kwaliteitscriteria (ISO 17025, proefnormen,…) voor het valideren van meetmethoden en het vaststellen en rapporteren van de meetonzekerheid van analyseresultaten.

Waarom deze opleiding?

Deze opleiding biedt u een zeer degelijke basis voor het juiste gebruik van diverse statistische technieken (visualisatie, hypothesetoetsen, 1e, 2e en 3e lijnscontroles, validatiemethodes, …) die in de dagdagelijkse werking van een laboratorium kunnen aan bod komen.

Voor wie

Deze opleiding is bestemd voor laboranten, analisten, kwaliteitsmedewerkers en afdelingshoofden die behoefte hebben om hun basiskennis van statistiek op punt te stellen of uit te breiden en de verworven kennis en inzichten aan te wenden om de kwaliteit van de werking in het labo op een hoger niveau te tillen.

Deze opleiding richt zich tevens tot medewerkers die betrokken zijn bij het opstellen, valideren en borgen van analysemethodes.

Statistiek voor labo

Inhoud

DAG 1

 • Inleiding: waarom en wanneer statistiek?
 • Beschrijvende statistiek
  • Type variabelen
  • Beschrijving van de gegevens
   • verwachtingswaarden
   • spreidingsmaten
   • scheefheid en platheid
  • Visualiseren van de gegevens
   • histogram
   • box plot
   • tijdreeks
   • spreidingsdiagram
 • Verklarende statistiek
  • Populatie versus steekproef
  • Verdelingsfuncties
  • Normaalverdeling
   • kansberekeningen onder normaalverdeling
   • centrale limietstelling
   • student t-verdeling
   • testen op normaliteit
  • Betrouwbaarheidsintervallen
   • berekenen, interpreteren van betrouwbaarheidsintervallen
   • invloed van parameters op betrouwbaarheidsintervallen
   • bepalen van steekproefgrootte

DAG 2

 • Hypothesetesten
  • type I en type II fouten
  • T-test en gepaarde T-test,
  • F-test,
  • variantie analyse (ANOVA)
  • regressie analyse en correlatiecoëfficiënt
  • chi kwadraat test
 • Omgaan met uitbijters (outliers)
  • grafisch
  • beschrijvende statistiek
  • Dixon test en Grubbs test
 • Regressie analyse en correlatiecoëfficiënt

DAG 3

 • Kalibratie: opzetten van een methode
  • lineair
  • niet-lineair
 • Validatie
  • selectiviteit (interferentie en matrixeffecten)
  • aantoonbaarheidsgrens
  • bepalingsgrens
  • precisie (herhaalbaarheid & reproduceerbaarheid)
  • juistheid
  • modelafwijking
  • terugvinding
  • meetbereik
  • robuustheid
  • meetonzekerheid
   • bottom-up methode
   • top-down methode
 • Kwaliteitsbeheersing in het labo

  • eerstelijnscontrole (X-R, I-mR)

  • tweedelijnscontrole

  • derdelijnscontrole

   • ringtest

   • Youden plot

Na de opleiding

Uw vaardigheid in het gebruik van statistiek zal toenemen en u kunt onmiddellijk na afloop van de opleiding aan de slag in uw labo.

Docenten

Jan Libbrecht
ir. Jan Libbrecht

Ik ben Burgerlijk Ingenieur Elektro-Mechanica en heb gedurende 15 jaar diverse operationele en management functies bekleed in de chemische, farmaceutische en voedingssector. Naast mijn ervaring met TQM en ISO9001 ben ik reeds sinds 1998 actief betrokken in de implementatie van zowel Lean als Six Sigma in diverse sectoren. Enerzijds als operationeel Master Black Belt bij zowel Johnson&Johnson als Bombardier Transportation en anderzijds als senior consultant heb ik internationaal een ontelbaar Master Black Belts, Black Belts en Green Belts opgeleid en succesvol begeleid tot certificatie. Daarnaast heb ik ook zelf talloze Lean en Six Sigma projecten succesvol gerealiseerd. Door mijn professionele ervaring in verschillende sectoren in zowel productie als administratie en de dienstverlenende sector kan ik moeiteloos de technieken en principes van procesmanagement, statistiek, Lean en Six Sigma door vertalen naar de zeer diverse mogelijke verbeteringsopportuniteiten. Sinds 2007 ben ik senior consultant bij Amelior waar ik mijn rijke ervaring graag met u deel. 

Meer informatie

Prijs

€ 1610 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 1410 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 1210 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: 3 sessies vanaf dinsdag 25 mei 2021 Bekijk alle data
 • dinsdag 25 mei 2021 - 09:00 - 17:00
 • dinsdag 01 juni 2021 - 09:00 - 17:00
 • dinsdag 08 juni 2021 - 09:00 - 17:00
Wanneer: 3 sessies vanaf maandag 22 november 2021 Bekijk alle data
 • maandag 22 november 2021 - 09:00 - 17:00
 • maandag 29 november 2021 - 09:00 - 17:00
 • maandag 06 december 2021 - 09:00 - 17:00

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

LAPTOP MET EXCEL

Om de concrete toepassing mogelijk te maken, vragen wij u een laptop (met programma Excel) mee te brengen.