Training ADR: basisopleiding

De basics van ADR voor de niet-bestuurder op maat van uw bedrijf

Waarom dit thema?

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg wordt geregeld door het ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Deze basisopleiding bezorgt u op korte tijd een overzicht van de belangrijkste taken en verplichtingen binnen deze reglementering.

Na het volgen van deze in-company opleiding ontvangt u het ADR Certificaat voor de niet-bestuurder.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop een officieel attest van bijscholing.

Steeds meer gevaarlijke stoffen worden gebruikt in de industrie. Daarnaast steken heel wat nieuwe gevaarlijke producten de kop op. Zo kent het vervoer van lithium-ion batterijen een sterke stijging ten gevolge van de opmars van elektrische wagens.

Het transport van gevaarlijke producten houdt niet alleen risico's in voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers die rechtstreeks bij het vervoer betrokken zijn, maar ook voor de bewoners van de steden en gemeenten waar het vervoer voorbijkomt én voor het milieu. Daarom wordt het vervoer van gevaarlijke producten sterk gereglementeerd. Een goede kennis van de geldende reglementering is dan ook een absolute prioriteit voor iedereen die te maken heeft met het wegtransport van gevaarlijke goederen:

 • de afzender
 • de afvuller
 • de bevrachter
 • de vervoeder
 • de bestemmeling

Waarom deze opleiding?

De ADR-regelgeving heeft in ons land zowel invloed op het internationale als op het nationale vervoer van gevaarlijke goederen. Het internationale belang van de ADR-wetgeving stijgt exponentieel. Internationale klanten eisen op gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen meer en meer, zeker op het gebied van veiligheid. Deze ADR-wetgeving is door de Belgische wetgeving (onder meer KB 16 september 1991 en van 1 december 1994) niet alleen van toepassing op het internationale transport, maar ook in zeer belangrijke mate op het nationale transport van gevaarlijke stoffen.

Het hoeft geen betoog: het niet naleven van deze wetgeving wordt niet alleen juridisch bestraft, maar zorgt ook voor belangrijk oponthoud, tijdverlies en administratieve ballast. Daarnaast is een correct ADR-beleid binnen de hedendaagse concurrentieslag een belangrijk wapenfeit

Er zijn redenen genoeg om het ADR correct toe te passen. Helaas is het niet zo eenvoudig om door het bos de bomen te zien, daarbovenop komt nog dat de wetgeving vaak wijzigt. Vanaf 1 januari 2019 gelden er aangepaste regels voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR). In vergelijking met 2017 bevat ADR 2019 een 100-tal wijzigingen.

Deze workshop is speciaal ontworpen om u – zelfs wanneer u nagenoeg geen voorkennis over ADR heeft – in korte tijd de mogelijkheid te bieden om de nieuwe reglementering op een overzichtelijke manier te kunnen begrijpen en toe te passen.

Voor wie

Deze opleiding is in eerste instantie bedoeld voor:

 • Preventieadviseurs

 • Transportverantwoordelijken

 • Afzenders van gevaarlijke goederen

 • Bestemmelingen van zendingen met gevaarlijke goederen

 • Commercieel verantwoordelijken in de transportsector

 • Bedrijfsleiders van transportbedrijven, opslag- en overslagbedrijven, expediteurs die weinig of geen voorkennis hebben van het ADR en die in korte tijd een grondig en praktisch inzicht willen verwerven in de ADR-wetgeving

Preventie

Inhoud

Tijdens deze opleiding krijgt u een praktisch bruikbaar antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is het ADR?
 • Voor wie is het ADR van toepassing?
 • Welke verplichtingen legt het ADR op aan uw bedrijf of organisatie?
 • Hoe gaat u in uw praktijk om met het ADR?

De theorie wordt steeds aangevuld met voorbeelden uit de praktijk.

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

Preventie

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.