Ecotoxicologie

Inzicht in ecologische principes en risico-evaluatie
Eerst volgende opleiding: dinsdag 09 februari 2021
Antwerpen
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Als gevolg van tal van menselijke en industriële activiteiten komt er een groot en groeiend aantal gevaarlijke stoffen in het milieu. Het is dus van groot belang de impact van deze milieuverontreinigende stoffen op ecosystemen te kunnen inschatten en te beoordelen. Mede door de komst van REACH is de ecotoxicologische informatie van stoffen belangrijker dan ooit: zo zijn registranten verplicht om alle informatie omtrent de fysische, chemische, toxicologische en ook de ecotoxicologische eigenschappen te verzamelen. Verder moet er in de nieuwe eSDS een blootstellingsanalyse van gevaarlijke stoffen aan de diverse milieucompartimenten opgenomen zijn. Begrip van de diverse domeinen binnen de tak ecotoxicologie en het gericht kunnen opzoeken en samenvatten van de juiste informatie zijn hierbij onontbeerlijk.

Waarom deze opleiding?

In deze opleiding krijgt u een stevige basis ecotoxicologie en raakt u vertrouwd met de ecotoxicologische terminologie, begrippen en testen. U krijgt inzicht in de wetgeving die gepaard gaat met ecotoxicologie. Daarnaast worden ook de verschillende blootstellingsmodellen voor risico-evaluatie van chemische stoffen in het milieu toegelicht. Ook de informatiebronnen/kanalen van ecotoxicologische informatie, databanken komen aan bod zodat u weet waar de juiste informatie te vinden is.

 

Praktijkgerichte opleiding met oefeningen 

Deze opleiding is opgezet als een eerste kennismaking met ecotoxicologie en vereist dus geen vakspecifieke voorkennis ecotoxicologie. Een basiskennis chemie is wel aan te raden. Hiervoor verwijzen we graag naar de opleiding chemische basisbegrippen.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop van de opleiding een  officieel attest van bijscholing.

Voor wie

Basiskennis REACH is vereist

Deze training is geschikt voor al wie inzicht wil krijgen in de (basis)principes van ecotoxicologie, de methodieken om risico's te identificeren, te analyseren en te managen. Voor alle medewerkers, onderzoekers, REACH-medewerkers, laboratoriummedewerkers, preventieadviseurs, product stewards, milieucoördinatoren, … die in aanraking komen met ecotoxicologie maar geen specifieke achtergrond hebben in dit vakgebied.
 

Ecotoxicologie

Inhoud

Ecotox-progr 11

Na de opleiding

Na deze opleiding heeft u inzicht in : 

  • belangrijke ecotoxicologische begrippen en principes
  • ecotoxicologische risico-evaluatie
  • ecotoxicologische informatiebronnen

Docenten

Frederik Verdonck
Dr. Frederik Verdonck

Frederik is Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen, milieutechnologie. Zijn 20 jaar ervaring omvat de implementatie en toepassing van statistische analyses en modellering in de milieu en humane gezondheid, blootstelling- en risicoanalyse in het kader van de EU-wetgevingen, REACH en BPR. Sinds 2009 is hij actief als Data Science Project Manager bij ARCHE Consulting, gespecialiseerd in sterk wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening rond chemische risicoanalyse.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 715 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 610 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 535 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: dinsdag 09 februari 2021
Gaat door van 09:30 tot 17:30

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

  • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
  • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
  • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

Situering van de opleiding ecotoxicologie in het opleidingstraject gevaarlijke stoffen

Traject DG - Ecotox

Aanverwante opleidingen

Basisopleiding Toxicologie

Meer info en inschrijvingen

Chemische basisbegrippen

Meer info en inschrijvingen