Business Continuity Management (BCM)

Advies en Begeleiding

Doelgroep

Organisaties die

 • proactief de incidenten willen identificeren die de continuïteit van hun bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen en de impact van deze incidenten willen inschatten;
 • willen controleren of er voldoende en correcte beheersmaatregelen aanwezig zijn om een incident te voorkomen of om de gevolgen van een incident te beperken;
 • en een aangepast actieplan willen opstellen om adequaat te reageren, moest er een van deze incidenten zich voordoen.

Kortom: organisaties die de risico's van deze incidenten willen beheersen om de continuïteit van hun activiteiten te verzekeren.

Grootte of sector van de organisatie is onbelangrijk. BCM is toepasbaar op alle soorten organisaties. Organisaties die sterk onderhevig zijn aan externe invloeden hebben zeker baat bij het doorlopen van een BCM traject.

Aanpak

Onderstaande stappen worden doorlopen om tot volwaardig geïmplementeerd BCM te komen. Amelior biedt ondersteuning aan organisaties in de vorm van begeleiding van werkgroepen BCM in het doorlopen van deze stappen en training van betrokkenen.

  1. Het bepalen van de BCM strategie

 • Het afstemmen met de interne opdrachtgever;
 • het bepalen van het BCM beleid;
 • het toewijzen van taken en verantwoordelijkheden;
 • het informeren van directie over de verdere stappen.

  2. In kaart brengen van de continuïteit van de organisatie

 • Het identificeren van de belangrijkste activiteiten van de organisatie;
 • het houden van één of meerdere identificatiesessies waarin alle bepalende aspecten van incidenten worden geïdentificeerd: oorzaken, gevolgen, mogelijke beheersmaatregelen
 • en het inschalen van de ernst en waarschijnlijkheid van het zich voordoen van dit incident, zodat de verschillende incidenten met behulp van een risicomatrix kunnen gerangschikt worden naar belangrijkheid.

  3. Uitvoering van de BCM strategie

 • Het voorstellen van nieuwe beheersmaatregelen voor incidenten die volgens de matrix onvoldoende beheerst zijn;
 • het evalueren van de activiteiten van de organisatie op basis van de uitkomst van de identificatiesessie.

  4. Implementatie van BCM

 • Het opstellen van een ‘incident management' handboek waarin de aanpak van de organisatie in geval van een incident wordt beschreven;
 • het inoefenen van de uitvoering van de aanpak beschreven in het handboek;
 • het opstellen en implementeren van een BCMS (Business Continuity Management System).

  5. Borging van BCM

 • Het inbedden van BCM in de organisatie;
 • het nastreven van continue verbetering van het BCM en BCMS.

  Ook volgende bijkomende services worden aangeboden door Amelior:

  • het kaderen van BCM in het grotere geheel van Risk Management
  • het geven van een training ter sensibilisatie rond Business Continuity en Risk Management voor verschillende doelgroepen
  • het kaderen van het BCMS (Business Continuity Management System) in bestaande managementsystemen (ISO 9001; ISO 14001; ISO 27001;…)

  Voordelen

  BCM laat organisaties toe de incidenten die hun bedrijfsvoering kunnen onderbreken te identificeren, de impact van deze incidenten in te schatten en deze incidenten proactief of reactief te beheersen. De organisaties stellen een beleid hiertoe op, dat ondersteund wordt door een aangepast managementsysteem.

  Deze organisaties zullen volgende voordelen hiervan ondervinden: 

  • Er zullen zich minder incidenten voordoen die een impact hebben op de bedrijfsvoering. 
  • Indien er toch een incident zich voordoet met impact op de bedrijfsvoering is de impact van de onderbreking minder diepgaand en zal het bedrijf zich ook sneller kunnen herstellen van de onderbreking.

  Maak gebruik van subsidie

  Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

  Inlichtingen

  Pascal ANCKAERT

  Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

  Pascal ANCKAERT
  +32 (0)56 23 20 73

  Inlichtingen of referenties?

  Vragen?...

  +32 (0) 56 20 36 23
  info@amelior.be