Competence, capability en continuity

Voor u als manager is het onmogelijk om expert te zijn in alles wat op uw pad komt. Het inwinnen van advies bij een ervaren vakspecialist is vaak een goede beslissing die u toelaat uw energie te focussen op uw eigen kerntalenten.

Amelior Consultancy onderscheidt zich door het inzetten van de drie C’s: Competence, Capability en Continuity

Maak kennis met onze aanpak, we komen graag vrijblijvend bij u langs voor een gesprek.

COMPETENCE

 • Dankzij hun lange ervaring in diverse organisaties en sectoren, leveren onze consultants u zichtbaar resultaat en toegevoegde waarde.
 • Vakkennis kenmerkt onze consultants. Het zijn experten die bijblijven in hun materie en hierover regelmatig publiceren in de vakpers.
 • De consultants van Amelior beschikken over goede analyse-, ontwerp-, coaching- en adviesvaardigheden, naast hun inhoudelijke expertise. Ze vormen en coachen op jaarbasis dan ook zo’n 6.000 mensen in de diverse vormingsprogramma’s van Amelior.
 • Van intake tot evaluatie krijgt u een vaste contactpersoon die zelf ook het project uitvoert en hierin zijn verantwoordelijkheid neemt, al dan niet ondersteund door collega's. Van bij de start kent u dus de man of vrouw die het project bij u zal ter harte nemen.

CAPABILITY

 • Amelior heeft eigen werkwijzen ontwikkeld, gestoeld op best practices die hun nut hebben bewezen in voorgaande projecten.
 • Amelior maakt tevens gebruik van internationaal gevalideerde en erkende methodieken en standaarden. Onze mensen beschikken hiervoor over de juiste kwalificaties en certificaties.
 • Amelior gebruikt waar nodig diverse tools die het samenwerken met de klant bevorderen.
 • Door de veelheid aan complementaire expertises binnen het consultantteam is Amelior een geschikte partner voor het begeleiden van organisatiebrede verbeterprojecten.

CONTINUITY

 • Amelior heeft meer dan 40 jaar ervaring in het verlenen van advies en het uitvoeren van begeleidingsopdrachten van eender welke omvang.
 • Amelior wil u zo snel mogelijk in staat stellen om zelfstandig het project verder te zetten of te herhalen. Wij streven naar de ontwikkeling van uw organisatie door de competenties te versterken. Hierdoor bent u niet alleen op korte termijn geholpen, maar boekt u ook een duurzaam resultaat.
 • Door onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, wordt de bagage van onze consultants steeds groter.
 • Amelior kan, via een sterk netwerk van partners en experten, snel en gericht ondersteuning bieden.
 • Amelior kan uw bedrijf of organisatie langdurig van dienst zijn doorheen de volledige ontwikkeling, met gepaste interventies op het juiste moment door de juiste consultants.

Wij treden graag met u in gesprek om samen tot een geschikte oplossing op maat te komen.