Audit van uw opleidingsbeleid

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Kleine, grote en middelgrote organisaties, in alle sectoren.
 • directieleden, afdelingshoofden, human resource managers en directeurs
 • HR-professionals die intern verantwoordelijk zijn voor het opleidings- en vormingsbeleid van hun organisatie
 • interne opleidingsverantwoordelijken
 • andere verantwoordelijken die opleidingsmanagement in hun takenpakket hebben

Doel

Wij geven u graag antwoord op de volgende vragen: 
 • Dragen uw opleidingen bij tot een verhoging van het rendement? 
 • Wordt uw opleidingsbudget optimaal besteed?
 • Weten u en uw medewerkers welke competenties ze moeten verwerven? Zijn de ingerichte opleidingen in uw organisatie hier voldoende op afgestemd?
 • Is uw huidig opleidingsbeleid aangepast aan de vereisten van de ISO-norm? 
 • Hoe zeker bent u dat uw opleidingsaanbod inspeelt op de verwachtingen van de cursist? Sluit uw opleidingsaanbod voldoende aan bij uw praktijk? 
 • Welke aanpak hanteert u omtrent veiligheid, milieu, kwaliteit, hygiëne? Hoe sensibiliseert u uw medewerkers met betrekking tot deze thema's?

Aanpak

Heeft u interesse in bovenstaande vragen? Dan is onze aanpak beslist iets voor u!
Na afspraak komt de consultant bij u langs voor een gestructureerd interview. Deze audit duurt ongeveer 2à3 uur. Op het einde van dit gesprek ontvangt u een sterkte-zwakte analyse van uw huidige opleidingsbeleid. In overleg worden voor uw bedrijf een aantal actiepunten geformuleerd. Aanvullend wordt nagegaan welk vervolg aan de audit gegeven kan worden en of een project verder concreet uitgewerkt kan worden.

Voordelen

 • onmiddellijk vrijblijvend advies voor de knelpunten 
 • concrete en pragmatische aanpak 
 • consultants met jarenlange ervaring in HRM en als opleidingsverantwoordelijke

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be