CAF-model

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Overheidsorganisaties die het CAF-model als instrument voor het verbeteren van de werking willen gebruiken.

Doel

Helpen bij:
 • de voorbereiding, planning, organisatie en uitvoering van de zelfevaluatie van de organisatie (of onderdeel van de organisatie) op basis van de negen criteria van het CAF-modelĀ 
 • het analyseren van de resultaten van de zelfevaluatieĀ 
 • het opzetten van een actieplan
 • de implementatie van het actieplan
 • de overheidsorganisatie helpen bij het verbeteren van werking
 • het leerproces inzake permanente verbetering op gang brengen bij het personeel van de overheidsorganisatie

Aanpak

 • intake met de opdrachtgever
 • opzet/organisatie van de zelfevaluatie
 • samenstellen van de zelfevaluatiegroep(en)
 • aanpassen van CAF vragenlijsten en andere documentatie aan de context
 • kennismakingsopleiding/informatie CAF-model en scoringsmethodologie
 • opleiding over de evaluatie voor alle leden van de assessment-teams
 • uitvoeren van de zelfevaluatie binnen de verschillende teams
 • verwerken van de zelfevaluatiegegevens tot een rapport
 • bespreken en bijsturen van het rapport
 • opstellen van het eindrapport en voorstel van actieplan
 • presentatie(s) van het eindrapport en voorstel actieplan
 • bepalen van actieplan en prioriteiten inzake verbeteringsstrategie
 • presentatie actieplan en prioriteiten aan medewerkers
 • organisatie implementatie (quick-wins en verbeterprojecten)

Voordelen

 • beter inzicht in de belangrijkste elementen die leiden tot een excellente organisatie
 • beter inzicht in de werking van de eigen organisatie
 • raamwerk om gestructureerd aan permanente verbetering te werken
 • verhoogde betokkenheid van de medewerkers bij het verbeteringsproces
 • kader waarbinnen de organisatie over zichzelf kan leren

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be