SQA - Supplier Quality Assurance

Advies & Begeleiding

Doelgroep

De sector waarin u actief bent, bepaalt in grote mate de manier waarop u omgaat met en afhankelijk bent van uw leveranciers en subcontractors. Supplier Quality Assurance is voornamelijk rendabel in die situaties waar:
 1. de kwaliteit van de leverancier van directe invloed is op de kwaliteit van uw eigen producten en diensten
 2. u invloed kunt uitoefenen op de leverancier of onderaannemer

Doel

SQA betekent dat wij een aantal systemen uitbouwen die ons toelaten in detail onze leveranciers te monitoren en snel bij te sturen waar nodig. 
Mogelijke systemen in deze context zijn:
 • gedetailleerde evaluatiesystemen, in functie van het type leverancier - transporteurs worden op een andere wijze beoordeeld dan een beschutte werkplaats
 • ingangscontroles in functie van de kwaliteitsniveaus van de leveranciers (AQL - Acceptable Quality Level)
 • periodieke rapportage van prestatie-indicatoren aan bepaalde leveranciers
 • een systeem voor het opvolgen van klachten aan leveranciers, waarbij de leveranciers een analyse maken van de klacht - bij voorbeeld volgens de Ford Global 8D problem-solving method
 • bedrijfsbezoeken en audits bij critische leveranciers - de audits worden gevoerd op basis van ISO 9001 of van een eigen eisenbundel waaraan de leverancier getoetst wordt
 • gezamenlijke verbeteracties en -projecten (joint development)

Aanpak

Beginnen met SQA verloopt typisch volgens onderstaande fasering:
 • inventarisatie en classificatie van de leveranciers, in functie van belang, risico, volume, ...
 • inventariseren van de bestaande aanpak voor
  • ingangscontrole
  • klachten en terugzendingen aan leveranciers
  • evaluatie van leveranciers
 • analyse van de huidige aanpak op basis van gekende best practices en haalbaarheid binnen de organisatie
 • opstellen en uitvoeren van een actieplan om SQA in te voeren of te verbeteren
 • evaluatie van de bereikte resultaten

Voordelen

 • de tijd die de inkoopdienst besteedt aan het evalueren en opvolgen van critische leveranciers wordt geoptimaliseerd
 • de tijdsbesteding aan ingangscontrole wordt geoptimaliseerd
 • eventuele negatieve trends bij belangrijke leveranciers komen sneller aan het licht
 • het selecteren van leveranciers gebeurt op basis van feiten en cijfers

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Tags

Audits

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be