Six Sigma begeleiden en implementeren in uw organisatie

Wat is Six Sigma ?

Dit klantgeoriënteerde kwaliteitsmanagementprogramma werd in 1987 gelanceerd door Motorola, met als doel op 2 jaar tijd het kwaliteitsniveau met een factor 10 te verbeteren. Het succes van het programma is te danken aan de geïntegreerde en uniforme aanpak over de hele organisatie. De methodiek vond snel navolging bij een aantal Amerikaanse bedrijven zoals bij IBM, General Electric, Allied Signal, Eastman Kodak, etc. Vanwege het grote financiële besparingseffect is de methodiek de laatste jaren ook in opmars in Europa en Vlaanderen.
De Six Sigma aanpak beoogt het optimaliseren van de processen tot een niveau waarbij bijna geen defecten meer voorkomen. Deze verhoogde kwaliteit en reductie in procesvariatie brengen op hun beurt een reductie van de kosten en een verhoogde leverbetrouwbaarheid met zich mee.

Six Sigma is werkelijk een doorbraakaanpak die de organisatiecultuur wijzigt en is dus veel méér dan het gebruik van een aantal tools en technieken. Om succesvol te zijn in het invoeren van Six Sigma in een organisatie is een projectmatige aanpak van de implementatie zelf noodzakelijk tot de cultuur ingebed is in de (volledige) organisatie. Bij deze invoering zijn er drie belangrijke hefbomen te beschouwen:

1) De organisatie die een gefocuste en volgehouden inspanning levert om de resultaten te bereiken en te borgen. Dit wordt gerealiseerd door het invoeren van een Six Sigma-stuurgroep en het houden van management workshops, inclusief het verduidelijken en opvolgen van de rollen en verantwoordelijkheden binnen een Six Sigma-organisatie.
2) De juiste projecten selecteren. Eerst worden de meest dringende, belangrijke en kritische projecten geselecteerd aan de hand van een transparant en een door het management ondersteund selectiemechanisme. Vervolgens worden de gepaste projectleiders gekozen en opgeleid.
3) De tools en technieken kennen en kunnen toepassen. Voor de implementatie van Six Sigma wordt bij voorkeur geopteerd voor een gefaseerde aanpak via verschillende opleidingsgolven zodat de juiste training op het gepaste moment gegeven wordt. Een strikte projectopvolging die synchroon met de opleiding loopt is hiervoor essentieel.

Hoe helpt Amelior u met het implementeren van Six Sigma in uw organisatie?

 • Wij helpen u om een aanpak te ontwikkelen die specifiek is afgestemd op de noden en wensen van uw bedrijf.
 • Wij organiseren en faciliteren trainingsessies met managementteams om inzichten te creëren in de principes van Six Sigma.
 • Wij organiseren opleidingen voor alle Six Sigma rollen:
  • Yellow Belt
  • Green Belt
  • Black Belt
  • Master Black Belt
  • Six Sigma Champion
  • Project Sponsors
 • Wij helpen en coachen Green Belt en Black Belt projectleiders bij hun projecten.
 • Wij certifiëren Green Belts, Black Belts en Master Black Belts.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be