Cultuur- en betrokkenheidsmeting

Doel

Je wilt een medewerkersbevraging doen? In het kader van ISO, MVO, goed personeelsmanagement, ..? Ga dan verder dan een tevredenheidsmeting. Enkel tevredenheid is niet voldoende voor motivatie en prestaties; onze cultuur- en betrokkenheidsmeting peilt ook naar de essentiële factoren voor een duurzaam functioneren van de organisatie, de leidinggevenden en de medewerkers.

Aanpak

Door de meting uit te besteden draag je bij tot de anonimiteit en dus tot de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de resultaten. Vooral voor de bevraging zelf en de verwerking en rapportering van de resultaten is dat van belang. Voor het opstellen en de communicatie van de resultaten kan de uitbesteding gedifferentieerd worden.

De bevraging kan online gebeuren, maar ook op de traditionele manier met papieren vragenlijsten.

De vragen zijn voor 90% standaard en komen voort uit goede praktijken in algemeen en people management en human resources beleid. Er is ruimte voor specifieke vragen die je zelf wilt inbrengen. Maar een totaal eigen organisatie gebonden vragenlijst is eveneens mogelijk, tegen een meerprijs.

Het totaal pakket van diensten dat wij aanbieden omvat het opstellen van vragen (of hulp daarbij) de bevraging en de communicatie daarrond, de verwerking van de antwoorden, de rapportering van de resultaten aan de directie, de communicatie naar de medewerkers, en tenslotte het opstellen van een remediërend actieplan.

Voordelen

  • Een sterke methodologische onderbouw.
  • Zeer informatief over het functioneren van de organisatie en het management.
  • In zekere mate gestandaardiseerd dus kosten besparend.
  • Flexibiliteit met de online bevragingswijze.

In samenwerking met IIP België

Voor deze dienstverlening doet Amelior een beroep op de Specialists van IIP België. Deze organisatie is onderdeel van Amelior en is licentiehouder voor het wereldwijd aanvaarde best practice model Investors in People. IIP is gericht op het ontwikkelen van hoogperformante en duurzame organisaties. U vindt meer info over IIP op de site van IIP België.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be