Doorlichting Policy Deployment van een IT-afdeling

Advies & begeleiding

Doelgroep

Informatica-afdelingen met minstens 5 voltijdse medewerkers.

Doel

  • onafhankelijk doorlichten van de afdeling informatica (audit);
  • het management van de IT-afdeling de middelen verschaffen om op een systematische en projectmatige manier aan permanente verbetering te werken (Policy Deployment).

Aanpak

  • de afdeling wordt geprojecteerd op het ‘Amelior-procesmodel voor IT-afdelingen', dat gebaseerd is op de ISO normen 9001 en 9000-3 enerzijds (model voor kwaliteitsborging), en op de Amelior-ervaring in de IT-sector anderzijds;
  • de IT-afdeling wordt binnen dit model vergeleken met een ideaalbeeld, in termen van resultaten, organisatie, efficiënt inzetten van mensen en middelen, methoden, technieken, interne projecten;
  • de belangrijkste afwijkingen t.o.v. dit model worden vertaald naar een set performantie-indicatoren, waarmee de afdeling het verbeteren van haar prestaties zelf kan opvolgen. Uit de vastgestelde afwijkingen resulteert ook een lijst van te nemen verbeteringsacties.

Voordelen

  • u leert hoe u op objectieve wijze de sterke en zwakke punten van de IT-afdeling ontdekt en opvolgt;
  • na deze oefening bent u in staat om snel aantoonbare verbeteringen in de werking van de IT- afdeling te realiseren;
  • u verwerft een sterkere positie t.o.v. uw gebruikers, management en leveranciers.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be