Van ISO9001-procedure naar gemodelleerd proces

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Organisaties die hun ISO 9001 procedures willen omvormen naar ‘end-to-end' processen al dan niet ondersteund met een BPM modelleringstool.

Doel

Op een methodologisch correcte wijze definiëren en documenteren van ‘end-to-end' processen nodig voor ISO 9001 als basis voor het identificeren en implementeren van verbeterpotentieel (kosten, tijd, kwaliteit, regelgeving, …).

Aanpak

 • Bekomen van commitment van de leiding; bepalen van de te bereiken doelstellingen 
 • Oprichten van de nodige organisatiestructuren: stuurgroep, ISO 9001 kwaliteitscoördinator, projectgroepen, communicatie- en rapporteringslijnen 
 • Opbouwen van de nodige kennis en expertise in BPM, zowel inhoudelijk als relationeel
 • Voorzien van de nodige ICT middelen om de processen te modelleren, uit te voeren, te bewaken en te verbeteren
 • Opstellen van raamwerk van sleutelprocessen nodig in het kader van ISO 9001
 • Opstellen van plan voor het converteren van de huidige ISO 9001 documentatie
 • Uitvoeren van conversieplan
 • Bepalen van de wijze waarop de processen gemeten/bewaakt moeten worden
 • Organiseren van opleiding voor lijnmanagers en interne kwaliteitsauditoren
 • Uitvoeren van interne kwaliteitsaudit
 • Bepalen en invoeren en borgen van corrigerende maatregelen

Voordelen

 • Aansturing en opvolging van de organisatie op basis van de gedefinieerde indicatoren van de processen 
 • Transparanter en toegankelijker maken van de opgebouwde documentatie
 • Verminderen van het aantal kopies en van de administratieve bureaucratie
 • Leggen van de basis voor toekomstige verbeteringen, reorganisaties, IT projecten, …
 • Verbeteren van het interne beheerssingssysteem (‘internal control')

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be