Decretale Milieuaudit

Advies en Begeleiding

Wat is een decretale milieuaudit?

Een systematische, gedocumenteerde en objectieve evaluatie van het beheer, de organisatie en de uitrusting van de betrokken inrichting of activiteit op het gebied van de bescherming van het milieu.

De inhoud ervan is vastgelegd in Vlarem II:

 1. de emissies en immissies, evenals de gevolgen ervan voor de milieukwaliteit;
 2. het energiebeheer;
 3. het beheer van grondstoffen;
 4. de productiemethodes en het productbeheer;
 5. de preventie en het beheer van afvalstoffen;
 6. de externe veiligheid;
 7. de voorlichting, opleiding en participatie van het personeel in de bedrijfsinterne milieuzorg;
 8. de externe voorlichting;
 9. de voorstellen en adviezen van de milieucoördinator, zoals bedoeld in § 3 van artikel 4.1.9.1.3., en de opvolging die hieraan gegeven is.

Waarom een decretale milieuaudit laten uitvoeren?

 • Een wettelijke verplichting, maar Amelior maakt hiervan een kans tot verbetering: 
  U krijgt van ons:
  • een onafhankelijk en volledig beeld op milieuzorg in uw organisatie
  • een plan van aanpak met duidelijke actiepunten waarmee u de interne milieuzorg verder kan optimaliseren en de naleving van de wetgeving door uw organisatie beter kan garanderen.
 • Onze consultants zijn onder meer ook Lead Auditor in milieuzorg. Door de combinatie kennis & ervaring op organisatorisch, technisch en administratief-juridisch vlak bieden wij u een helikopterzicht op uw interne milieuzorg.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be