Coaching van de milieucoördinator

Advies en Begeleiding

Wat is coaching van de interne milieucoördinator?

Milieucoördinatoren zijn soms wat geïsoleerd in de organisatie, gezien ze dikwijls de enige persoon zijn die op de hoogte is van milieuzorg en milieuwetgeving. Beginnende milieucoördinatoren zijn nog op zoek naar een gestructureerde en aan de organisatie aangepaste invulling van hun takenpakket. Ook de wat meer ervaren milieucoördinatoren hebben dikwijls nood aan een onafhankelijke kijk op hun takenpakket en een klankbord voor diverse hinderpalen waarmee zij worden geconfronteerd. Naderhand kan de milieucoördinator desgewenst verder worden begeleid bij de realisatie van belangrijke milieuprojecten.

Waarom een Amelior-coachingstraject voor uw interne milieucoördinator?

  • Tijdsbesparing: beginnende milieucoördinatoren worden sneller ingewerkt door het doorlopen van een coachingstraject samengesteld op basis van hun takenpakket en de organisatie waarin zij functioneren.
  • Effectiviteit: uw milieucoördinator is beter gewapend voor zijn taak en zal sneller en beter functioneren, dankzij de aangebrachte kennis, vaardigheden, methodieken en structuren. Ook meer ervaren milieucoördinatoren kunnen op deze wijze leemten in kennis of vaardigheden vullen.
  • Klankbord: vragen en knelpunten kunnen getoetst worden aan de ervaring en kennis van de Amelior-coach.
  • Op uw maat: geen milieucoördinator is dezelfde, geen organisatie is dezelfde. Ons coachingtraject wordt dan ook voor u specifiek samengesteld.
  • Instrumenten, modellen en technieken: de Amelior-coach voorziet uw milieucoördinator van alle nodige hulpmiddelen om zijn taken kwalitatief te vervullen.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be