Ontwikkelen van leidinggevenden

Doel

  • Inzicht krijgen in het aspect van leidinggeven als onderdeel van management.
  • Aanscherpen van de eigen competenties m.b.t. mensgericht en resultaatgericht leidinggeven.
  • Leidinggeven naargelang de situatie (en maturiteitsniveaus van medewerkers).
  • Weten wat uw sterkte punten zijn als leider, uw valkuilen en hoe u deze kan overbruggen.

Aanpak

U kan kiezen voor een standaardopleiding maar u kan ook opteren voor een traject op maat op basis van de vooropgestelde competenties voor leidinggevenden. Bij een maattraject hanteren wij onderstaande stappen:

1. Analyse:

In een eerste stap bepalen we samen met u de vooropgestelde doelen en verwachte leerresultaten. De doelgroep en de specifieke werkcontext fungeren als uitgangspunt. Wat is het huidig competentieniveau van de doelgroep? Wat willen we versterken? Diverse actoren worden betrokken bij de analyse teneinde voldoende draagvlak te creëren voor het traject.

2. Ontwerp:

Op basis van de uitgevoerde analyse, ontwerpen we het leertraject. Veelal omvat een dergelijk traject een combinatie van collectieve workshops, opleidingen, individuele coaching, intervisie, peer coaching, ....

3. Uitvoering:

Na consensus over het ontwerp, de aanpak, de inhoud, de timing en het budget gaan we van start met het project. Er is periodiek afstemming over het verloop van het traject zodat indien nodig kan bijgestuurd worden.

4. Evaluatie:

Afhankelijk van wat u wil meten, kunnen diverse methodieken uitgewerkt en gebruikt worden om de (persoonlijke) R.O.I. van het traject te evalueren. Onze ervaring leert ons dat dankzij een op maat uitgewerkt leertraject deelnemers echt competenter worden in de uitoefening van hun functie.

Voordelen

Leidinggevenden kunnen:

  • Medewerkers enthousiasmeren, motiveren en inspireren.
  • Via een aangepaste stijl van leiding geven organisatie-, team en individuele doelen met hun team realiseren.
  • De balans vinden tussen resultaatsgericht en mensgericht leidinggeven.

In samenwerking met IIP België

Voor deze dienstverlening doet Amelior een beroep op de Specialists van IIP België. Deze organisatie is onderdeel van Amelior en is licentiehouder voor het wereldwijd aanvaarde best practice model Investors in People. IIP is gericht op het ontwikkelen van hoogperformante en duurzame organisaties. U vindt meer info over IIP op de site van IIP België.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be