Personal Coaching

Doelgroep

Managers en Leidinggevenden in alle organisaties:

 • kleine, middelgrote en grote, in alle sectoren 
 • privé bedrijven, overheidsorganisaties, zorgorganisaties, verenigingen, …

Doel

Redenen om beroep te doen op Personal Coaching kunnen zijn: 

 • wegwijs maken van een beginnend manager of leidinggever in zijn of haar (nieuwe) job 
 • betere samenwerking door verduidelijking van de werkterreinen en verantwoordelijkheden 
 • begeleiding in bepaalde tijdelijke situaties, bijvoorbeeld tijdens of na reorganisatie / herstructurering, bij veranderingstrajecten, … 
 • vorming van managers “on the spot” in management technieken of leidinggevende vaardigheden 
 • betere samenwerking met collega managers of leidinggevenden dus: ter bevordering van de persoonlijke effectiviteit ten opzichte van het top management, collega's en medewerkers

Achtergronden

Managers en leidinggevenden zien steeds meer en grotere variatie aan vraagstukken op zich afkomen. Zij bewegen zich in veeleisende, vaak complexe structuren en situaties.

De job van manager en leidinggever leert men grotendeels in de praktijk. Maar de praktijk gunt niet altijd de tijd om de manager zich in alle aspecten te perfectioneren. Bovendien heeft de manager / leidinggever niet noodzakelijkerwijs de talenten om in alle aspecten even performant te zijn..

De manager / leidinggever doet dus steeds vaker beroep op externe assistentie als klankbord, als spiegel, als complement, als leerbron, ….. kortom om zich sterker te voelen of te maken en tot betere resultaten te komen.

Aanpak

 • Eerste contact met de opdrachtgever, zijnde de te begeleiden manager of leidinggever, ofwel de directie 
 • Contact met de te begeleiden manager / leidinggever voor een verkennend gesprek; de opdracht wordt slechts aanvaard indien deze manager / leidinggever (de coachee) zelf laat weten geïnteresseerd te zijn voor coaching en ervoor open staat; in dit stadium moet ook blijken of coach en coachee enige affiniteit met elkaar hebben 
 • Start van de begeleiding met de bespreking van de persoonlijkheidsstructuur; dit gesprek wordt onder meer ondersteund door een zelfbevraging van de coachee met behulp van de TDI-methode (Type Dynamics Indicator); deze methode geeft inzicht in het persoonlijk functioneren 
 • De volgende stap bestaat uit het verkennen van de werkomgeving en de verantwoordelijkheden van de coachee; de performance niveaus van de coachee in de verschillende aspecten van management en leidinggeven worden eveneens afgetast in deze fase 
 • Dan worden er afspraken gemaakt tussen de manager / leidinggever en de begeleider over het begeleidingsprogramma: soort assistentie, de werkgebieden, de frequentie en duur, de ontwikkelen vaardigheden, ……: een mentaal contract 
 • Begeleiding van de coachee op basis van concrete werksituaties, hetzij in de situatie, hetzij buiten de situatie (of een combinatie daarvan) 
 • Regelmatige een “time out” om de vorderingen van de coachee en de samenwerking te evalueren 
 • Feed back van de begeleider naar de opdrachtgever (indien dat niet de te begeleiden manager / leidinggever is), met respect voor de integriteit van de coachee
 • Beëindiging van het begeleidingsprogramma op het moment dat het afgesproken programma voltooid is of indien beide partijen de samenwerking niet langer opportuun vinden; er vindt altijd een afsluitend gesprek plaats 

Inhoudelijke aanpak: degelijke management modellen en leidinggevende technieken liggen aan de basis van een pragmatische, op de praktijk gerichte benadering door de senior consultant

Voordelen

 • Concreet, pragmatisch
 • Managerial en menselijk
 • Gericht op de waarneeembare prestaties en resultaten van de coachee
 • Aangepast aan de noden van de coachee in zijn / haar werkomgeving
 • Dicht bij het werkterrein
 • Overdracht van praktische modellen
 • Begeleiding door senior consultants met een eigen praktijkervaring in managementfuncties

In samenwerking met IIP België

Voor deze dienstverlening doet Amelior een beroep op de Specialists van IIP België. Deze organisatie is onderdeel van Amelior en is licentiehouder voor het wereldwijd aanvaarde best practice model Investors in People. IIP is gericht op het ontwikkelen van hoogperformante en duurzame organisaties. U vindt meer info over IIP op de site van IIP België.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be