Functioneringsgesprekken

Heldere kijk op instroom, doorstroom en uitstroom

Doel

Het functioneringsgesprek heeft tot doel om een systematische opvolging te realiseren van de performance binnen de organisatie.

Deze gesprekken vormen een belangrijk moment voor zowel de medewerker als de onderneming. Wat wensen we van de medewerker te weten te komen en wat verwacht de werknemer van het bedrijf?

Deze gespreksgelegenheden vormen voor u tevens de mogelijkheid na te gaan in hoeverre uw medewerker zijn uitgetekende functie echt kan vervullen op lange termijn. Passen de persoonlijke cultuur en de waardepatronen van de medewerker bij het loopbaanperspectief door het bedrijf uitgetekend en omgekeerd? U vermindert daarmee het risico dat mensen op termijn uitgekeken worden op hun job en daardoor de drive verliezen of zelfs de organisatie verlaten.

Aanpak

We begeleiden de leidinggevenden om de volgende leerdoelen te bereiken:

  • Inoefenen van gesprekken voor het bewerkstelligen van doeltreffende functioneringsgesprekken.
  • Inzicht verwerven in de methodische- en gesprektechnische aspecten met de bedoeling deze technieken efficiënt te beheersen tijdens het gesprek.
  • Kunnen op gepaste wijze vragen stellen, antwoorden ontleden en actief luisteren tijdens het interview.
  • Inzicht hebben en kunnen omgaan met weerstanden, valkuilen, ... die u mogelijks kan ondervinden tijdens het voeren van functioneringsgesprekken.

Voordelen

Tal van technieken om doeltreffende functioneringsgesprekken te voeren, wat de motivatie van uw medewerkers ten goede komt.

In samenwerking met IIP België

Voor deze dienstverlening doet Amelior een beroep op de Specialists van IIP België. Deze organisatie is onderdeel van Amelior en is licentiehouder voor het wereldwijd aanvaarde best practice model Investors in People. IIP is gericht op het ontwikkelen van hoogperformante en duurzame organisaties. U vindt meer info over IIP op de site van IIP België.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be