People Tools

Optimaliseer de bijdrage van uw medewerkers

Welke people tools ?

TDI - Type Dynamics Indicator (verwijst naar de 16 Jung Typen)

MTR-i - Management Team Rollen Indicator (verwijst naar 8 teamrollen die uit de 16 Jung Typen voortkomen)

LSI – Learning Style Indicator (verwijst naar de 4 leerstijlen die uit de 16 Jung Typen voortkomen)

Vanaf 2010: FIRO (interpersoonlijke vaardigheden, leidinggeven en E.I.)

Meer weten ?

Diensten rond people tools

 16 verslagen over “Type op het Werk”

Gebruikerstrainingen: accreditatietrainingen om de TDI, MTR-i of LSI tools te gebruiken en het materiaal te kunnen verkrijgen en direct gebruik te maken van de online toepassingen

Open en bedrijfstrainingen: de deelnemers leren zichzelf en anderen beter kennen in allerlei situaties

Verdelen van materiaal: papieren materiaal voor geaccrediteerde gebruikers; “credits” om toegang te hebben tot de online toepassingen

Meer weten ?

Online people tools

  • U bent een geregistreerd gebruiker van TDI-LSI 
  • U hebt een toegangscode en een paswoord en wilt graag toegang krijgen tot de site met online vragenlijsten
  • U hebt geen toegangscode en wilt graag een online vragenlijst invullen

Ga verder

In samenwerking met IIP Benelux

Voor deze dienstverlening doet Amelior een beroep op de Specialists van IIP Benelux. Deze organisatie is onderdeel van Amelior en is licentiehouder voor het wereldwijd aanvaarde best practice model Investors in People. IIP is gericht op het ontwikkelen van hoogperformante en duurzame organisaties. U vindt meer info over IIP op de site van IIP Benelux.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be