Toxicologie voor gevorderden

Gevorderd inzicht in blootstellingsmodellen en risicoanalysetechnieken
Eerst volgende opleiding: dinsdag 25 mei 2021
Antwerpen
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Het KB Chemische Agentia vraagt aan de werkgevers om risicobeoordelingen op te maken wanneer de werknemers met chemische agentia werken die een risico kunnen opleveren voor de werknemers.

De aanbevolen voorwaarden voor veilig gebruik van verschillende stoffen via het veiligheidsinformatieblad vragen geavanceerde interpretaties bij gelijktijdig gebruik van deze stoffen.
Voor het uitvoeren van deze risicoanalyses zijn diverse tools op de markt. Het is van groot belang te weten welke tool het best gebruikt kan worden in specifieke omstandigheden. Aan de hand van een concrete case willen we inzicht verschaffen in de werking van de tools en de interpretatie van de resultaten.

Waarom deze opleiding?

Een zeer praktische workshop rond een aantal risicoanalysesystemen voor chemische agentia. Door middel van oefeningen worden de verschillen en gelijkenissen tussen de verschillende risicoanalysetools duidelijk. Ook het interpreteren van de bekomen resultaten met de diverse tools komt aan bod.

Vooraf kan u specifieke vragen doorsturen die dan behandeld zullen worden in de opleiding.

Deze opleiding is opgezet als een gevorderde opleiding. Een basiskennis over toxicologie/risicoanalyse en veiligheidsinformatiebladen is aan te raden. Enige praktische ervaring met het gebruik van ECTOC TRA, Stoffenmanager, COSHH en/of Riskofderm is wenselijk. Hiervoor verwijzen we graag naar de basisopleiding toxicologie.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop van de opleiding een  officieel attest van bijscholing.

Voor wie

 • Deze training is geschikt voor al wie gevorderd inzicht wil krijgen in het gebruik van blootstellingsmodellen en de methodieken om risico's in te schatten van stoffen en mengsels bvb. in het kader van het opstellen van veiligheidsinformatiebladen (eSDS).
 • Voor alle medewerkers, onderzoekers, REACH-medewerkers, laboratoriummedewerkers, preventieadviseurs, product-stewards,enz. die zich verder willen verdiepen in de beschreven risicoanalysetools.
toxicologie

Inhoud

Blootstellingsmodellen op de werkvloer:

 • ECETOC TRA, COSSH, Stoffenmanager, RiskOfDerm, ART, gemeten data

 • Verschillen en gelijkenissen tussen de tools

 • Hands-on oefeningen met de software tools

 • Opstellen van een blootstellingsscenario

 • Interpretatie resultaten en gebruik in risicoanalyse

Vraagstelling en discussie

Na de opleiding

Na het volgen van deze  opleiding bezit u:

 •  gevorderd inzicht in gebruik van blootstellingsmodellen en risicoanalysemethodieken op de werkvloer met betrekking tot chemische agentia.

Docenten

Frederik Verdonck
Dr. Frederik Verdonck

Frederik is Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen, milieutechnologie. Zijn 20 jaar ervaring omvat de implementatie en toepassing van statistische analyses en modellering in de milieu en humane gezondheid, blootstelling- en risicoanalyse in het kader van de EU-wetgevingen, REACH en BPR. Sinds 2009 is hij actief als Data Science Project Manager bij ARCHE Consulting, gespecialiseerd in sterk wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening rond chemische risicoanalyse.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 715 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 610 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 535 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: dinsdag 25 mei 2021
Gaat door van 09:30 tot 17:30

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

Situering van de opleiding Toxicologie voor gevorderden in het opleidingstraject gevaarlijke stoffen

TrajectDG - Tox gevorderde

Voor wie nog basiskennis toxicologie zoekt

Basisopleiding Toxicologie

Meer info en inschrijvingen