ISO 17020:2012 voor keuringsinstellingen - Interne auditor

Auditor ISO 17020

Tijdens deze workshop verkrijgt u alle basiskennis in verband met:
 • de uitvoering van interne audits binnen keuringsinstellingen
 • de relevante audittechnieken
 • de inhoud van de ISO 17020 norm
 • de verschillen tussen de oude en de nieuwe versie

Waarom deze thematiek?

De wereld van competentiebeoordeling (accreditatie) is in volle evolutie: meer en meer handelingen van inspectie, beoordeling, certificatie en analyse kunnen niet meer uitgevoerd worden zonder een door de wetgever of door de klant opgelegde accreditatie of erkenning.
Inspectie- of keuringsinstellingen voeren controles uit voor klanten of voor de overheid om goedkeuring te bekomen over de conformiteit van objecten met lastenboeken, wetgeving, normen, geschiktheid voor gebruik, … ISO 17020 legt de regels vast waaraan deze instellingen moeten voldoen om een professioneel oordeel te geven.
Er is een nieuwe versie van ISO 17020 gepubliceerd (Conformity assessment – Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection) in 2012. De nieuwe versie is volledig herwerkt naar de geest van ISO 9001.
In de praktijk is het invoeren en onderhouden van een kwaliteitssysteem geen sinecure en is er specifieke kennis nodig over de inhoud van de norm en de praktische implicaties.
Om aan de kwaliteitseisen van ISO 17020 te voldoen moet uw instelling op geregelde tijdstippen geaudit worden op de goede werking van het kwaliteitssysteem. In principe komt iedereen in aanmerking om (een gedeelte van) de instelling door te lichten, zolang dit maar gebeurt op basis van een voldoende achtergrond en opleiding. Hiervoor moet de auditor wel de nodige opleiding ontvangen hebben en de nodige vaardigheden bezitten.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

 • u verkrijgt de basiskennis voor het uitvoeren van interne audits binnen keuringsinstellingen en het toepassen van audittechnieken
 • de inhoud van ISO 17020 wordt toegelicht op basis van de tekst. Hierbij put de workshopleider uit zijn jarenlange ervaring met accreditatiesystemen om de verschillende aspecten van de norm met praktische voorbeelden te verklaren.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

De interne audit is niet alleen een noodzakelijk kwaad, maar één van de krachtigste instrumenten voor de juiste invoering en toepassing van een kwaliteitssysteem.

Na afloop:
 • hebben de deelnemers een goed inzicht in de eisen van de nieuwe ISO 17020 norm
 • zijn de deelnemers in staat om een ISO 17020-audit professioneel voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren

Voor wie?

Deze workshop is bestemd voor iedereen die zich voorbereidt om interne audits uit te voeren in keuringsinstellingen, of die een beter inzicht wenst te verwerven in de inhoud en de eisen van de nieuwe versie van de norm ISO 17020. Een voorkennis van de ISO 17020 is niet vereist.
Aan alle deelnemers die de volledige workshop hebben bijgewoond, wordt een certificaat uitgereikt, wat hun bekwaamheid als interne auditor kan bekrachtigen.

Programma

 • Het begrip ‘kwaliteit' in de context van accreditatie
  • Normen voor kwaliteitsborging in keuringsorganismen: inhoud, betekenis en toepassingsgebied
  • Verschilpunten en overeenkomsten tussen ISO 9001, ISO 17020 en andere accreditatiesystemen zoals laboratoria (ISO 17025) of productcertificatie (EN 45011)
 • Standaarden en normen
  • Inhoud, betekenis en eisen ISO 17020
  • Referenties voor auditing
 • Principes van auditing
  • Het auditproces
  • Vragen stellen
  • Vereiste vaardigheden voor de auditor
 • Uitdieping van de ISO 17020 (1)
 • Organisatie van interne audits
  • Plannen en voorbereiden van de interne audit
  • Uitvoering van de interne audit
  • Rapportage van de interne audit
  • Nazorg en opvolgingsaudit
 • Verdere uitdieping van de ISO 17020 (2)

Opgelet: interactieve training

Deze workshop is doorweven met vraag- en antwoordsessies, het uitvoeren van opdrachten, het oefenen van typische auditvragen, enz. Om de interactie te bevorderen beperken wij het aantal deelnemers tot een maximum van 20.

Attest van deelname

Na deze workshop, ontvangt iedere deelnemer een attest van deelname.

Trainer

Devos Paul

Dr. ir. Paul DEVOS is sinds 25 jaar werkzaam als senior consultant bij Amelior waar hij dagelijks in contact komt met de ISO 9001-, de ISO 17000 - en voedselveiligheids-problematiek in grote en kleine organisaties. Hij verzorgde reeds praktische opleidingen over de normen van de ISO 17000-serie voor meer dan 500 deelnemers en hij heeft al meer dan 25 instellingen succesvol begeleid naar accreditatie.

De heer Devos heeft tevens al 24 jaar auditervaring als externe auditor bij Lloyd’s Register.

 

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij

Inschrijven

Helaas is er op dit moment geen sessie van deze training ingepland.

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • Wij houden u op de hoogte wanneer deze opleiding opnieuw ingepland is.
 • U kunt de opleiding met deze inhoud ook samen met enkele collega’s bij u in het bedrijf laten doorgaan.
 • We bekijken samen met u wat uw noden zijn en werken dan een voorstel op maat van uw organisatie uit.

Neem contact op

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier