Blog

VPK: als veiligheid voorrang krijgt

Door een grondig veiligheidsbeleid slaagde VPK er in om het aantal arbeidsongevallen op achttien maanden tijd te halveren.
Lees meer

Competentiemanagement: waarom en hoe invoeren

Uit onderzoek blijkt dat slechts één op vijf Vlaamse bedrijven competentiemanagement toepassen. In Nederland is die verhouding één op drie. Nochtans zijn er redenen genoeg om met competentiemanagement te starten.
Lees meer

Procesverbetering vereist vertrek vanuit strategische visie

Heel wat organisaties zijn bezig met het verbeteren van hun interne processen en werking. Hoewel significante verbeteringen in productiviteit, doorlooptijden en kwaliteit vooropgesteld worden, blijken de resultaten niet altijd aan de verwachtingen te beantwoorden.
Lees meer

Welk veiligheidssysteem gebruik ik?

Het opbouwen van een veiligheidsmanagementsysteem is de beste manier om een degelijk veiligheidsbeleid te voeren. In Europa is het trouwens een wettelijke verplichting. Binnen de waaier van systemen lijkt OHSAS in veel gevallen een verstandige keuze.
Lees meer

Marketingtechnieken in human resources management

Schaarste op de arbeidsmarkt heeft twee nieuwe buzzwords doen ontstaan: HR-marketing en Employer Branding.

Lees meer