Blog

Projectmanagement: De acht taken van de opdrachtgever

De opdrachtgever voor een project, of de stuurgroep voor complexere projecten, moet vanaf de start van het project gericht werken aan een draagvlak voor de gewenste veranderingen. Zij zijn de wegbereiders, zij steken hun nek uit. Een opdrachtgever/stuurgroep die zich daar niet aan wil wagen moet geen projecten starten.
Een overzicht van wat er van een opdrachtgever/stuurgroep wordt verwacht.
Lees meer

De waarde van Business Process Management (BPM)

BPM heeft te maken met ‘werken'. Dit is nog altijd het hart van een organisatie. Ook in crisistijden blijft BPM toegevoegde waarde bieden. Aan de kostenzijde zoekt BPM naar bronnen van verspilling. Aan de opbrengstenzijde helpt BPM bij het inrichten van de organisatie teneinde de strategische doelstellingen te halen.
Lees meer

Internationale norm aanpak psychosociale risico’s op het werk

ISO 45003 ‘Occupational health and safety management – Psychological health and safety in the workplace – Guidelines’ is onlangs als draft gepubliceerd.
Lees meer

Het ISO technisch comité TC 283 zit niet stil!

Algemene beste praktijken vanuit ISO met betrekking tot Veiligheid, gezondheid, welzijn op het werk - een stand van zaken.
Lees meer

ISO 27001 vs. ITIL

Informatietechnologie (IT) is niet meer weg te denken uit onze organisatie en is één van de belangrijkste doorgeefluiken van informatie; intern in de organisatie, van en naar klanten én partners. COVID19 heeft het belang van IT in een snel tempo doen toenemen. Aan de ene kant nemen de wettelijke en contractuele vereisten hieromtrent toe en aan de andere kant is het een niet te versmaden informatiebron voor mensen/bedrijven met minder goede bedoelingen. Het gevolg is evident: we moeten ons aan deze nieuwe realiteit aanpassen.

In de informatietechnologiewereld gebruikt men naast ISO 27001 ook ITIL. Maar wat is het verschil?
Lees meer