Blog

Laat ons het werken beter maken!

Het is nu het moment om het anders, beter te doen, om je 'business' klaar te stomen voor de komende 10 jaar.
Zeven engagementen voor de toekomst en om het werk anders in te richten, een andere invulling en nieuwe betekenis te geven. Doe je mee? Ga je mee in een stap-voor-stap programma rond de zeven engagementen?
Lees meer

Investors in People erkend als kwaliteitslabel door de Vlaamse Overheid – Departement WSE

Investors in People Benelux is door de Vlaamse Overheid erkend om uw organisatie een objectief en betrouwbaar kwaliteitslabel aan te bieden dat voldoet aan alle vereisten van het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid.
Lees meer

CE-markering bij machines: hoe wordt het aangebracht?

CE-markering is op machines en de gelijkgestelde producten onder de machinerichtlijn is in het merendeel van de gevallen het resultaat van auto-certificatie. Wie een machine maakt moet dus vaak zelf instaan voor de veiligheidsevaluatie en risicobeoordeling van zijn product.
Lees meer

CE-markering: wat is het?

CE-markering is op veel producten te vinden. Het geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende richtlijnen binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

CE-markering is GEEN keurmerk. Hierover bestaan wel eens misverstanden.
Lees meer

CE-markering bij machines: wat zit er in een technisch dossier?

Met een technisch dossier moet de fabrikant aantonen dat de machine in overeenstem-ming is met de eisen van de richtlijn.
Dit technische dossier moet worden opgesteld in één of meer van de officiële Gemeenschaps-talen, met uitzondering van de handleiding van de machine.
Lees meer