Blog

Projectmanagement: De acht taken van de opdrachtgever

De opdrachtgever voor een project, of de stuurgroep voor complexere projecten, moet vanaf de start van het project gericht werken aan een draagvlak voor de gewenste veranderingen. Zij zijn de wegbereiders, zij steken hun nek uit. Een opdrachtgever/stuurgroep die zich daar niet aan wil wagen moet geen projecten starten.
Een overzicht van wat er van een opdrachtgever/stuurgroep wordt verwacht.
Lees meer

De waarde van Business Process Management (BPM)

BPM heeft te maken met ‘werken'. Dit is nog altijd het hart van een organisatie. Ook in crisistijden blijft BPM toegevoegde waarde bieden. Aan de kostenzijde zoekt BPM naar bronnen van verspilling. Aan de opbrengstenzijde helpt BPM bij het inrichten van de organisatie teneinde de strategische doelstellingen te halen.
Lees meer

Internationale norm aanpak psychosociale risico’s op het werk

ISO 45003 ‘Occupational health and safety management – Psychological health and safety in the workplace – Guidelines’ is onlangs als draft gepubliceerd.
Lees meer

Het ISO technisch comité TC 283 zit niet stil!

Algemene beste praktijken vanuit ISO met betrekking tot Veiligheid, gezondheid, welzijn op het werk - een stand van zaken.
Lees meer

Laat ons het werken beter maken!

Het is nu het moment om het anders, beter te doen, om je 'business' klaar te stomen voor de komende 10 jaar.
Zeven engagementen voor de toekomst en om het werk anders in te richten, een andere invulling en nieuwe betekenis te geven. Doe je mee? Ga je mee in een stap-voor-stap programma rond de zeven engagementen?
Lees meer