Blog

De doorbraak van ecodesign

Ecodesign leeft: het integreren van de milieu-aspecten in het ontwerp van producten wordt gezien als hét middel van de toekomst om de milieulast en hoeveelheid afval te beperken. Terwijl men vroeger enkel keek naar de milieu-impact op het ogenblik van afdanken van het product, is de trend nu om op milieuvlak zo goed mogelijk te scoren in alle fases van de levenscyclus.
Lees meer

Risicobeheer in een informatieveiligheidsmanagementsysteem volgens ISO 27005 (Deel 2)

ISO 27005 biedt “Het 'waarom, wat en hoe' voor organisaties om hun informatieveiligheidsrisico's effectief te kunnen beheren in overeenstemming met de ISO 27001".
Lees meer

Maak het werk groener en duurzamer

Het is nu het moment om het anders, beter te doen, om je “business” klaart te stomen voor de volgende 10 jaar.
Zeven engagementen voor de toekomst en om het werk anders in te richten, een andere invulling en nieuwe betekenis te geven. Doe je mee? Ga je mee in een stap-voor-stap programma rond de zeven engagementen?
Lees meer

De 10 voordelen van programmamanagement

“Veranderen doe je niet zomaar. Er moet een goede reden zijn om te veranderen. Er moet een geaccepteerd beeld zijn van de oplossing. De belangrijkste mensen in de organisatie moeten er voor zijn. Anderen moeten het ook zien zitten. Je moet er zelf bij betrokken zijn. Je moet het zelf ook willen en het niet opgedragen krijgen. Het moet snel resultaten opleveren en het moet verankerd worden in de dagelijkse manier van werken. Alleen dan zullen veranderingen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd en ook daadwerkelijk hun meerwaarde op lange termijn voor de organisatie bewijzen”. - Bert Hedeman
Lees meer

MSP® editie 5 vs. editie 4 - wat is nieuw?

MSP® staat voor Managing Successful Programmes (uitgebracht door Axelos) en is een beproefd raamwerk voor het managen van programma’s.
Eind oktober 2020 werd MSP® editie 5 gepubliceerd waarin resultaten uit recent onderzoek en evoluties in inzichten en goede praktijken verwerkt zijn.
Lees meer